TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poslední schůzka 24.5.

  • Jana Nedvědová

Naposledy v tomto školním roce jsme se sešli v pátek 24.5. Parlamentáři, kteří se zúčastnili konference žákovských parlamentů v Chýni, vyprávěli o svých zkušenostech a nápadech, které načerpali. Pak jsme si odhlasovali, kam pojedeme v září na výlet - zvítězila HOP Aréna. Na závěr jsme se rozloučili s deváťáky z béčka a céčka, kteří s námi dochodili i celý tento rok, poděkovali jsme jim za čas a nápady a popřáli jim hodně štěstí. Poděkování patří i všem ostatním parlamentářům za práci, kterou odvádějí, s nimi se těšíme na viděnou zase příští školní rok!  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání