TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Program schůzky z 20. 5.

  • Jana Nedvědová

Naposledy jsme se tento školní rok sešli v pátek 20. 5. Předali jsme milou pozvánku na Sklenářův den, který se koná  v neděli 5. 6. Máme velkou radost, že se našim parlamentářům podařilo prosadit v městském parlamentu podporu pro neziskovky, které se o tento krásný koutek zeleně starají a získali jim tak 50 000 Kč jako příspěvek na plánované úpravy. Pak už byl na řada hlavní bod programu - návrhy ze tříd na zlepšení našeho školního prostředí. Vysvětlili jsme si, které návrhy do hlasování nemohly jít a proč a pak už jsme se dali do výběru. Zvítězil návrh na úpravu školní zahrady tak, abychom ji mohli využívat pro výuku venku, případně na trávení poledních přestávek. Počítáme zde s vybudováním krytého posezení, případně vyvýšených záhonů na pěstování bylinek a dalšími vylepšeními. Parlamentáři se domluvili, že by rádi do konce roku uspořádali den bez tašek - počítáme s ním v měsíci červnu. Příští schůzka už bude v novém školním roce. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání