TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Program schůzky z 22. 4.

  • Jana Nedvědová

Schůzku jsme zahájili losováním pořadí zapisování do dílen o projektovém dni. Následovala informace o možnosti stravování ve školní jídelně gymnázia od září pro žáky od  šestého ročníku výš - máme čas si to rozmyslet. Bližší informace budou zveřejněny. Dále jsme si odhlasovali, že i po ukončení adopce na dálku budeme od příštího školního roku pokračovat v pomoci potřebným - a naše pomoc bude tentokrát směřovat do ZOO Praha. Hlasování bylo jednoznačné, 22 hlasů bylo pro ZOO, 3 pro adopci na dálku indického dítěte. A poslední úkol - do 4. 5. prosíme odevzdat nápady na zútulnění školního prostoru, na nákup školních pomůcek nebo čehokoliv jiného, co by nám pomáhalo při naší každodenní práci a pobytu ve škole. Nápady mohou být zhruba do výše 50 000 Kč, pak společně vybereme nejlepší, který bude realizován.  Další schůzka školního parlamentu - tentokrát už poslední v tomto roce, proběhne 20.5. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání