TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Participativní rozpočet

  • Jana Nedvědová

V prvních měsících školního roku 2019/2020 jsme se zapojili do projektu Školní participativní rozpočet. Účast v projektu hradí pro všechny základní a střední školy Město Kutná Hora a je přípravou pro participaci dětí na městském rozpočtu. Pokud vás projekt zajímá, čtěte dále...

Projekt Participatvní rozpočet (na úrovni škol, měst, obcí,...) zajišťuje Institute 21.  Žáci jsou aktivně  zapojeni do rozhodování o části rozpočtu školy, u nás se jedná o částku 20 000 Kč.  Třídy připravily řadu krásných nápadů na zlepšení prostředí školy, tyto návrhy odevzdaly do 31.10. vedení školy. 1.11. na školním parlamentu byly děti seznámeny s nápady, které postupují do hlasování, vyřazeno kvůli nereálnosti realizace bylo opravdu jen minumum - celkem čtyři, dětem bylo vysvětleno, proč. V pondělí 11.11. proběhne v aule prezentace vybraných nápadů a pak už budeme online hlasovat.  Vítězný nápad bude co nejrychleji realizován. Protože se sešly opravdu hezké náměty, budeme se snažit podle finančních možností realizovat i některé další....  

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání