TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rodiče

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet

Středočeský kraj v rámci projektu prevence kriminality natočil 10 videospotů pro rodiče zaměřujících se na to, jak postupovat při seznamování dětí ve věku 8 až 12 let s prostředím IT (počítače, mobily, užívání internetu apod.), jak jim připomínat problematiku elektronické bezpečnosti a kyberšikany. Jednotlivé videospoty budou zveřejňovány postupně, první díly je možno zhlédnout  na stránkách youtube, odkaz najdete níže. Na druhém odkazu jsou umístěny kurzy elektronické bezpečnosti pro děti, rodiče a veřejnost. Kurzy pro děti využíváme ve škole, rodičům, které tato aktuální problematika zajímá, doporučujeme zhlédnutí.  

Zkrácení odpoledních přestávek

Z důvodu častých žádostí o uvolnění dojíždějících dětí z části odpoledních hodin byly zkráceny přestávky mezi hodinami odpolední výuky na 5 minut, tak jak to umožńuje nová vyhláška. Přehled začátků všech vyučovacích hodin a přestávek naleznete v přiloženém souboru.
Informace k testům do matematické třídy

Informace k testům do matematické třídy

Vážení rodiče, jako každý rok i letos od září (školní rok 2020/2021) otevřeme od 6. ročníku třídu pro děti se zájmem o matematiku a informatiku. Podmínkou přijetí do této třídy je úspěšné absolvování testů, termín je 22.6.2020 od 13 hodin. Děti budou rozděleny do skupin nejvýše po patnácti, na email vám přijde pozvánka se stanoveným vchodem, který je třeba pro vstup do školy použít. Dostavte se prosím ve 12,45 hodin. S sebou vezměte čestné prohlášení (je v příloze - pokud se dítě neúčastní výukových aktivit v naší škole), roušku pro pohyb ve společných prostorách, psací potřeby, pití....K vypracování testu budou mít děti k dispozici 60 minut. Zákonný zástupce do budovy školy nevstupuje. Výsledky budou zveřejněné v úterý 23. 6. Vzhledem k tomu, že není ukončené přijímaní dětí do víceletých gymnázií, počítáme s tím, že se hranice pro přijetí bude posouvat. Přejeme hodně štěstí!  

Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy

V květnu 2018 jsme se obrátili na rodiče, žáky a učitele s dotazníkovým šetřením, které nám poskytuje důležitou zpětnou vazbu pro naši práci (Mapu škol vyplňovalo 171 škol z ČR). Všem rodičům, kteří si našli čas a dotazníky vyplnili, děkujeme. Váš názor je pro nás důležitý, pečlivě jsme si prostudovali i odpovědi na otevřené otázky. Velmi mile nás překvapilo, že jsme se s dětmi i rodiči na hodnocení většiny oblastí shodli -  na těch, na kterých si zakládáme i na těch, kde víme, že je potřeba zapracovat...Z celkového souhrnného hodnocení vyplývá, že v řadě oblastí jsme v nejlepší skupině hodnocených škol, v některých průměrně s ostatními školami. Souhrn z dotazníkového šetření si můžete pročíst na následujících odkazech. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání