TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rodiče

Informace k testům do matematické třídy

Informace k testům do matematické třídy

Vážení rodiče, jako každý rok i letos od září (školní rok 2022/2023) otevřeme od 6. ročníku třídu pro děti se zájmem o matematiku a informatiku. V příloze najdete přihlášku a bližší informace. Termín písemného testu je stanoven na středu 11. 5. 2022 od 14 hodin. Pozvánku obdržíte. Přihlášku je nutné poslat do 6. 5. 2022, stačí naskenovaná emailem nebo prosřednictvím třídního učitele,. 

Výsledky testování SCIO žáků 9.ročníku - školní rok 2021/2022

Výsledky testování SCIO žáků 9.ročníku - školní rok 2021/2022

Již řadu let ověřujeme výsledky vzdělávání našich deváťáků v rámci celorepublikového srovnávacího testování SCIO. Testy ověřují studijní potenciál jednotlivých žáků a jejich relativní posun od 5. ročníku, protože v 5. ročníku se žáci testovali také. Výstupem testování jsou individuální zprávy pro žáky a  analytická zpráva pro školu. Individuální zprávy obdrží zapojení žáci elektronickou cestou na email rodičů. Doporučujeme se s nimi podrobně seznámit, obsahují řadu důležitých informací.  Pro nás je důležitá zpětná vazba, jak si naši deváťáci stojí v rámci celorepublikového srovnávání, testování se zúčastnilo přes 16 000 deváťáků z více než 400 základních škol. Ze zprávy vyplývá, že v českém jazyce i matematice je studijní potenciál našich žáků využíván výborně, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů a jsou v obou předmětech nad  celostátním průměrem.  Přejeme deváťákům, aby v práci nepolevili a všechny získané dovednosti uplatnili u přijímacích zkoušek!  Souhrnnou zprávu za školu naleznete v příloze.      

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet

Středočeský kraj v rámci projektu prevence kriminality natočil 10 videospotů pro rodiče zaměřujících se na to, jak postupovat při seznamování dětí ve věku 8 až 12 let s prostředím IT (počítače, mobily, užívání internetu apod.), jak jim připomínat problematiku elektronické bezpečnosti a kyberšikany. Jednotlivé videospoty budou zveřejňovány postupně, první díly je možno zhlédnout  na stránkách youtube, odkaz najdete níže. Na druhém odkazu jsou umístěny kurzy elektronické bezpečnosti pro děti, rodiče a veřejnost. Kurzy pro děti využíváme ve škole, rodičům, které tato aktuální problematika zajímá, doporučujeme zhlédnutí.  

Zkrácení odpoledních přestávek

Z důvodu častých žádostí o uvolnění dojíždějících dětí z části odpoledních hodin byly zkráceny přestávky mezi hodinami odpolední výuky na 5 minut, tak jak to umožńuje nová vyhláška. Přehled začátků všech vyučovacích hodin a přestávek naleznete v přiloženém souboru.

Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy

V květnu 2018 jsme se obrátili na rodiče, žáky a učitele s dotazníkovým šetřením, které nám poskytuje důležitou zpětnou vazbu pro naši práci (Mapu škol vyplňovalo 171 škol z ČR). Všem rodičům, kteří si našli čas a dotazníky vyplnili, děkujeme. Váš názor je pro nás důležitý, pečlivě jsme si prostudovali i odpovědi na otevřené otázky. Velmi mile nás překvapilo, že jsme se s dětmi i rodiči na hodnocení většiny oblastí shodli -  na těch, na kterých si zakládáme i na těch, kde víme, že je potřeba zapracovat...Z celkového souhrnného hodnocení vyplývá, že v řadě oblastí jsme v nejlepší skupině hodnocených škol, v některých průměrně s ostatními školami. Souhrn z dotazníkového šetření si můžete pročíst na následujících odkazech. 

Výborné výsledky našich deváťáků v národním testování SCIO

Výborné výsledky našich deváťáků v národním testování SCIO

Na podzim tohoto školního roku se naši deváťáci - jako každý rok - zúčastnili Národního testování SCIO.  Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bylo letos testování prodlouženo do 22. 12. 2020. Testování se zúčastnilo více než  10 000 žáků napříč celou republikou, v našem Středočeském kraji se zapojilo 1608 žáků ze 49 škol a víceletých gymnázií. Zapojení žáci obdrží vždy podrobnou zprávu o svém posunu mezi lety 2016/2017 a 2020/2021 (výsledky se sledují od pátého ročníku) a porovnání svých výsledků se vzorkem všech testovaných. Pro školu jsou pak samozřejmě důležité nejen údaje o jednotlivých žácích, ale především úspěšnost školy jako celku. A ta byla letos vynikajíící -  v českém jazyce jsou výsledky našich žáků lepší než u 60% zúčastněných škol, v matematice jsme se dokonce zařadili mezi 10 % škol s nejlepšími výsledky. Budoucím studentům moc gratulujeme a držíme palce, aby takové  vynikající výsledky zopakovali a uplatnili u přijímacích zkoušek!   

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání