TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rodiče

Výsledky testování SCIO žáků 9.ročníku - školní rok 2021/2022

Výsledky testování SCIO žáků 9.ročníku - školní rok 2021/2022

Již řadu let ověřujeme výsledky vzdělávání našich deváťáků v rámci celorepublikového srovnávacího testování SCIO. Testy ověřují studijní potenciál jednotlivých žáků a jejich relativní posun od 5. ročníku, protože v 5. ročníku se žáci testovali také. Výstupem testování jsou individuální zprávy pro žáky a  analytická zpráva pro školu. Individuální zprávy obdrží zapojení žáci elektronickou cestou na email rodičů. Doporučujeme se s nimi podrobně seznámit, obsahují řadu důležitých informací.  Pro nás je důležitá zpětná vazba, jak si naši deváťáci stojí v rámci celorepublikového srovnávání, testování se zúčastnilo přes 16 000 deváťáků z více než 400 základních škol. Ze zprávy vyplývá, že v českém jazyce i matematice je studijní potenciál našich žáků využíván výborně, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů a jsou v obou předmětech nad  celostátním průměrem.  Přejeme deváťákům, aby v práci nepolevili a všechny získané dovednosti uplatnili u přijímacích zkoušek!  Souhrnnou zprávu za školu naleznete v příloze.      

Výborné výsledky našich deváťáků v národním testování SCIO

Výborné výsledky našich deváťáků v národním testování SCIO

Na podzim tohoto školního roku se naši deváťáci - jako každý rok - zúčastnili Národního testování SCIO.  Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bylo letos testování prodlouženo do 22. 12. 2020. Testování se zúčastnilo více než  10 000 žáků napříč celou republikou, v našem Středočeském kraji se zapojilo 1608 žáků ze 49 škol a víceletých gymnázií. Zapojení žáci obdrží vždy podrobnou zprávu o svém posunu mezi lety 2016/2017 a 2020/2021 (výsledky se sledují od pátého ročníku) a porovnání svých výsledků se vzorkem všech testovaných. Pro školu jsou pak samozřejmě důležité nejen údaje o jednotlivých žácích, ale především úspěšnost školy jako celku. A ta byla letos vynikajíící -  v českém jazyce jsou výsledky našich žáků lepší než u 60% zúčastněných škol, v matematice jsme se dokonce zařadili mezi 10 % škol s nejlepšími výsledky. Budoucím studentům moc gratulujeme a držíme palce, aby takové  vynikající výsledky zopakovali a uplatnili u přijímacích zkoušek!   

 

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet

Středočeský kraj v rámci projektu prevence kriminality natočil 10 videospotů pro rodiče zaměřujících se na to, jak postupovat při seznamování dětí ve věku 8 až 12 let s prostředím IT (počítače, mobily, užívání internetu apod.), jak jim připomínat problematiku elektronické bezpečnosti a kyberšikany. Jednotlivé videospoty budou zveřejňovány postupně, první díly je možno zhlédnout  na stránkách youtube, odkaz najdete níže. Na druhém odkazu jsou umístěny kurzy elektronické bezpečnosti pro děti, rodiče a veřejnost. Kurzy pro děti využíváme ve škole, rodičům, které tato aktuální problematika zajímá, doporučujeme zhlédnutí.  

Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy

V květnu 2018 jsme se obrátili na rodiče, žáky a učitele s dotazníkovým šetřením, které nám poskytuje důležitou zpětnou vazbu pro naši práci (Mapu škol vyplňovalo 171 škol z ČR). Všem rodičům, kteří si našli čas a dotazníky vyplnili, děkujeme. Váš názor je pro nás důležitý, pečlivě jsme si prostudovali i odpovědi na otevřené otázky. Velmi mile nás překvapilo, že jsme se s dětmi i rodiči na hodnocení většiny oblastí shodli -  na těch, na kterých si zakládáme i na těch, kde víme, že je potřeba zapracovat...Z celkového souhrnného hodnocení vyplývá, že v řadě oblastí jsme v nejlepší skupině hodnocených škol, v některých průměrně s ostatními školami. Souhrn z dotazníkového šetření si můžete pročíst na následujících odkazech. 

Zkrácení odpoledních přestávek

Z důvodu častých žádostí o uvolnění dojíždějících dětí z části odpoledních hodin byly zkráceny přestávky mezi hodinami odpolední výuky na 5 minut, tak jak to umožńuje nová vyhláška. Přehled začátků všech vyučovacích hodin a přestávek naleznete v přiloženém souboru.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání