TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Microsoft 365

Všichni naši žáci a zaměstnanci mají možnost využít bezplatné licence pro balíček aplikací Microsoft 365 Apps pro velké organizace na svých domácích zařízeních, a to pro školní i osobní účely.

Ofc365_rgb_Orng166.png
Vzhledem k poměrně rozsáhlému obsahu tohoto článku můžete využít následujících odkazů pro rychlý přístup k jeho jednotlivým částem.


Co zahrnuje licence Microsoft 365?

Licence vás opravňuje k instalaci níže uvedených desktopových aplikací až na pěti zařízeních.

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft OneNote
 • Microsoft Access
 • Microsoft Publisher
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Teams
 • Microsoft OneDrive

Jaká je platnost licence?

Pokud jste žákem, máte možnost využívat balíček aplikací po celou dobu studia na naší škole. V případě, že jste zaměstnancem, platí tato možnost po celou dobu trvání pracovního poměru.
Po ukončení studia (nebo ukončení pracovního poměru v případě zaměstnanců) dojde k odstranění vašeho školního účtu, k němuž je přidružena licence. Po této době bude možné produkt využívat pouze pro čtení souborů. Zadáním nové (platné) licence, například po přechodu na střední školu, je možné produkt znovu plně využívat - není nutná nová instalace.


Jak si mohu balíček Microsoft 365 Apps nainstalovat?

Pro stažení a aktivaci balíčku využijeme školní účet Microsoft 365, který u nás máte automaticky založen společně s uživatelským účtem, kterým se přihlašujete do školních počítačů či Wi-Fi sítě.

 1. Zadejte do webového prohlížeče adresu: https://portal.office.com.
 2. Do kolonky "Email, telefon nebo Skype" zadejte e-mailovou adresu ve tvaru: uživatelské_jméno_pro_přihlášení_do_školního_počítače@ms.zszizkov.cz

  Jestliže tedy například pro přihlášení do počítače ve škole používáte uživatelské jméno dolakma1, do kolonky zadáte dolakma1@ms.zszizkov.cz.
   

  NÁPOVĚDA K UŽIVATELSKÉMU JMÉNU
  Uživatelské jméno používané pro přihlášení do školního počítače má následující tvar:

  Žáci do 6. ročníku (včetně) používají uživatelské jméno ve tvaru:
  příjmení+první dvě písmena jména+pořadové číslo (zpravidla nabývá hodnoty 1).
  Pro úplnost můžeme uvést příklad - žák Martin Dolák bude mít uživatelské jméno dolakma1.

  Žáci starších ročníků mají zpravidla uživatelské jméno tvořené pouze příjmením. Může být následované ale i pořadovou číslicí nebo prvními písmeny jména.
  Příkladem pro žákyni Svobodová Lucie může být uživatelské jméno svobodova, nebo svobodova2.


  LoginUsername.jpg
 3. Po kliknutí na tlačítko "Další" zadejte do kolonky "Heslo" stejné heslo, jímž se přihlašujete do školního počítače a potvrďte.

  LoginPassword.jpg
   
 4. Jestliže byly údaje zadány správně, budete dotazáni, zdali chcete zůstat přihlášeni. Pokud pracujete na svém počítači, zvolte "Ano". V takovém případě nebude při příštím přístupu na portál vyžadováno opětovné zadání údajů.

  LoginRemember.jpg
   
 5. Při prvním přihlášení vám bude nabídnuta možnost prohlédnout si v několika krocích, jaké možnosti portál nabízí. Můžete buď proklikat šipkou doprava, nebo rovnou zavřít křížkem.

  WelcomePortal.jpg
   
 6. Následně se ocitnete na domovské stránce přihlášeného uživatele portálu Microsoft 365. Instalaci balíčku Microsoft 365 Apps můžete zahájit vpravo nahoře prostřednictvím tlačítka "Nainstalujte si Office". V rolovacím menu zvolte první možnost "Aplikace Office 365".

  InstallOffice365.jpg
   
 7. Brzy bude zahájeno stahování instalátoru. Zabere to jen několik vteřin. Instalaci zahájíte otevřením staženého instalátoru.

  DownloadOffice.jpg
   
 8. Instalaci samotná je plně automatická a může trvat až několik desítek minut - v závislosti na rychlosti vašeho počítače a internetového připojení.
 9. Po úspěšné instalaci můžete spustit jakoukoliv aplikaci z balíčku - například Microsoft Word. Při prvním spuštění jakéhokoliv programu z balíčku bude nutné odsouhlasit licenční podmínky a opětovně se přihlásit pomocí údajů, které jsme použili v úvodu pro přihlášení do webového portálu Microsoft 365. Po jejich zadání budete informováni o úspěšné aktivaci a můžete začít plnohodnotně jakoukoliv aplikaci z balíku užívat.

Jaké další výhody přináší portál Microsoft 365?

Kromě instalace desktopového balíčku aplikací Microsoft 365 Apps můžete využít všech funkcí, které máte pod účtem aktivní. Namátkou můžeme vyzdvihnout webovou verzi desktopových Microsoft 365 Apps, bezplatné cloudové úložiště OneDrive o velikosti 1 TB či tvorbu moderních prezentací v aplikaci Sway.


Je tento portál v nějaké asociaci k Google Workspace?

Portál Microsoft 365 je plně izolován od prostředí Google Workspace, jenž používáme i nadále k organizaci distanční výuky. Vnímejte prosím tento portál jako možnost získání dalších benefitů jakožto žáka/zaměstnance naší školy, nikoliv jako náhrada za Google Workspace.


Co když se mi nedaří přihlásit?

Pokud se nejste jisti svým uživatelským jménem či neznáte heslo, můžete nás požádat o pomoc. Vzhledem k tomu, že používané údaje pro přihlášení jsou jednotné pro portál Microsoft 365, přihlášení do školních počítačů či připojení na Wi-Fi v budově školy, vyžadujeme zaslání takového požadavku z bezpečnostních důvodů výhradně přes školní e-mail dotyčné osoby (používaného v rámci Google Workspace). Požadavky směřujte na e-mail svec@zszizkov.cz.


Mohu si změnit heslo?

Prostřednictvím portálu Microsoft 365 není možné provést změnu hesla. Jeho změnu můžete učinit pouze na školních počítačích prostřednictvím možnosti "Změnit heslo" po stisknutí klávesové kombinace CTRL + ALT + DELETE. Nové heslo bude automaticky synchronizováno do portálu Microsoft 365 nejdéle do 30 minut po jeho změně.


Kde mohu provést správu mých licencovaných zařízeních?

Pokud vyměníte zařízení či jen chcete mít přehled o zařízeních, na nichž máte aktivní licenci, postupujte následujícím způsobem.

 1. Přihlašte se na portál Microsoft 365 pomocí údajů zmíněných v úvodu.
 2. Na úvodní stránce rozbalte nabídku "Nainstalujte si Office" a zvolte druhou možnost "Další možnosti instalace".
  OtherOptionsOffice.jpg
 3. V dlaždici "Aplikace a zařízení Office" klikněte na tlačítko "Zobrazit aplikace a zařízení".
  ShowDevicesOffice.jpg
 4. V první dlaždici "Office" naleznete ve spodní části "ZAŘÍZENÍ" seznam zařízení, včetně možnosti jejich odstranění.
  InstalledDeviceOffice.jpg

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání