TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace k testům do matematické třídy

Vážení rodiče, jako každý rok i letos od září (školní rok 2021/2022) otevřeme od 6. ročníku třídu pro děti se zájmem o matematiku a informatiku. V příloze najdete přihlášku a bližší informace. Termín písemného testu je stanoven na středu 26.5. od 14 hodin. Pozvánku obdržíte.  Přihlášku je nutné poslat do 17.5.2021. 

Od školního roku 2019/2020 jsou upravena kritéria pro přijetí takto:

 

Výsledné skóre žáka je souhrnem bodů dosažených v testu, bodů za umístění v matematických soutěžích a bodového ohodnocení prospěchu v 1. pololetí 5. ročníku.  

 

Umístění v matematických soutěžích:

okresní kolo matematické olympiády, Klokan:   1. místo 5 bodů, 2. místo 4 body, 3. místo 3 body

Pangea – postup do republikového kola:  4 body

 

Bodové ohodnocení prospěchu (předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk a čas) :

průměr 1,00 – 3 body, 1,25 – 2 body 

O počtu zařazených žáků rozhoduje ředitel školy, vychází přitom z bodového ohodnocení a z celkového počtu žáků v pátém ročníku.

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání