TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výsledky testování SCIO žáků 9.ročníku - školní rok 2021/2022

  • Jana Nedvědová

Již řadu let ověřujeme výsledky vzdělávání našich deváťáků v rámci celorepublikového srovnávacího testování SCIO. Testy ověřují studijní potenciál jednotlivých žáků a jejich relativní posun od 5. ročníku, protože v 5. ročníku se žáci testovali také. Výstupem testování jsou individuální zprávy pro žáky a  analytická zpráva pro školu. Individuální zprávy obdrží zapojení žáci elektronickou cestou na email rodičů. Doporučujeme se s nimi podrobně seznámit, obsahují řadu důležitých informací.  Pro nás je důležitá zpětná vazba, jak si naši deváťáci stojí v rámci celorepublikového srovnávání, testování se zúčastnilo přes 16 000 deváťáků z více než 400 základních škol. Ze zprávy vyplývá, že v českém jazyce i matematice je studijní potenciál našich žáků využíván výborně, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů a jsou v obou předmětech nad  celostátním průměrem.  Přejeme deváťákům, aby v práci nepolevili a všechny získané dovednosti uplatnili u přijímacích zkoušek!  Souhrnnou zprávu za školu naleznete v příloze.      

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání