TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Termín přijímacího řízení do středního školství

  • Jana Nedvědová

Mnisterstvo školství zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 takto: 

Čtyřleté obory: 12. a 13.4.2021

Šestileté a osmileté obory. 14. a 15.4.2021

Podorbné informace naleznete na přiloženém odkazu... 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání