TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Téma letošního roku - rekordy a kuriozity

Na letošní rok jsme vyhlásili celoškolní téma Nej - rekordy a kuriozity. Zatím marně čekáme na rekordy a kuriozity ze tříd...A tak začínáme sami.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání