TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dodatek k Pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání v 1. pololetí školního roku 2020/2021

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, milí žáci, i v tomto pololetí, jehož značná část proběhla v distanční výuce, jsme upravili pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. S dodatkem se můžete seznámit v příloze.   

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání