TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dodatek k pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, milí žáci, v příloze najdete Dodatek k Pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Nutnost vydání dodatku vyplynulo z uzavření škol a přesunutí vzdělávání dětí do domácího prostředí a distanční formy.  Dodatek je zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT č.211/2020.    

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání