TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Přílohou školního řádu jsou pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků. Najdete je na následujícím odkazu...  

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání