TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Oblastní přehlídka mladých recitátorů

  • Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 27. 2. se konala - jako každý rok - v Tylově divadle Oblastní přehlídka mladých recitátorů. Náš tým se také zúčastnil. Všichni naši recitátoři byli vzorně připraveni, děkujeme jim za čas, který přípravě soutěžních textů věnovali. Výkon Kláry Maryskové ze II. B ocenila porota čestným uznáním - gratulujeme a všem děkujeme za krásnou reprezenaci školy!  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání