TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní kolo recitační soutěže - kategorie 4. - 5. ročník

  • Jana Nedvědová

V této kategorii soutěžilo celkem 21 vzorně připravených recitátorů, někteří se soutěže účastní opakovaně, přednes všech dětí jsme si užili. A výsledky? 

1. místo – Alžběta Křídová, V. C 

2. místo -  Anna  Pajerová, V. B 

3. místo -  Adéla  Chocholová, V. A 

čestné uznání  -  Ema Pavelková, V. D 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání