TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní kolo recitační soutěže - nejmladší kategorie

  • Jana Nedvědová

Ve středu 19.2. se konalo školní kolo recitační soutěže. Porota má vždy nelehký úkol - vybrat nejlepší recitátory, kteří pak reprezentují školu na oblastní přehlídce mladých recitátorů v Tylově divadle. Ta se koná příští čtvrtek, 27.2. Do Tylova divadla postupují vždy dva nejlepší z každé kategorie.      

Výsledky nejmladší kategorie: 

 

1. místo – Jiřina Matyášová, III.D

2. místo -  Klára Marysková, II.B

3. místo -  Matěj Štifter, III.B

čestné uznání  -  Anna Kůrková, III.B

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání