TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Tváře měsíce září

  • Jana Nedvědová

A je tu nový školní rok. Za první měsíc vyhlašujeme následující tváře: 

Na žádost Městské knihovny velmi rádi vyhlašujeme Natálii Lískovou, Kateřinu Zelinkovou a Antonii Linhartovou, všichny dívky jsou z VIII. C.,  v prostorách knihovny našly a odevzdaly 700 Kč. Další peníze, tentokrát před naší školou, našel a odevzdal Matěj Vopěnka ze IV. B, Anna Benešová z V. D přinesla do kanceláře nalezenou peněženku, Albert Štícha z VIII. C mobilní telefon.

Do kanceláře se vrátily i další věci – peněženky pouze s kartičkami, odložené kusy oblečení –  zapomínáme velmi často, buďte prosím na své věci pozornější a opatrnější. ne vždy je najde poctivec. 

Všem jmenovaným dětem – i nejmenovaným - které do kanceláře přišly a odevzdaly ztracené věci – patří veliké poděkování.       

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání