TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Oslíci v ŠD

Ve středu 15.5. se k nám do školní družiny přišli podívat dva oslí kamarádi Cyril s Matějem a doprovod jim dělala malá psí slečna. Po obědě za námi dorazili ze své farmy z Přítok. Všichni jsme si je rádi pohladili a prohlédli, někteří z nás je dokonce hned namalovali. Děkujeme za milou návštěvu a jako poděkování jsme jim přinesli něco dobrého k snědku.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání