TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zábavné odpoledne ve družině

Děti ze školní družiny ve středu 12.6. si užily odpoledne plné soutěží. Na sedmi stanovištích si vyzkoušely hod míčkem do tlamy lva, skákání v pytli, házení kroužků, chůzi s balančním míčkem a mnoho dalších disciplín. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání