TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Děti dětem

V úterý 3.3. po obědě sehrály děti ze školní družiny dvě představení O koblížkovi pro své spolužáky na hlavní budově. Dramatizaci pohádky secvičovaly týden a odměnou jim byl velký potlesk.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání