TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Bubnování v ŠD

V pondělí 7. června jsme se učili hrát na bubny. Každý sám si vyzkoušel, jak držet rytmus a společně jsme dokonce vybubnovali dvě písničky. Také jsme to zkusili na duté plastové tyče, s kterými nás to moc bavilo.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání