TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zábavné odpoledne

Ve školní družině jsme svátek dětí 1.června oslavili na hřišti, kde byla pro děti připravena různá stanoviště. Na nich se plnily úkoly jako skákání v pytli, hod do tlamy lva, běh s míčkem na lžíci a další zajímavé disciplíny. Celé odpoledne se moc povedlo, i počasí nám přálo, a tak děti odcházely domů se spoustou pěkných zážitků.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání