TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zaměstnanci školy - školní rok 2022/2023

Kdo na naší základní škole pracuje? Kdo je třídní učitel které třídy? Kteří provozní zaměstnanci zajišťují chod naší školy?

Ředitelka školy:

PaedDr. Alena Kotrbová, 733 763 347, kotrbova@zszizkov.cz

 

Zástupce ředitele:

PaedDr. Jana Nedvědová, zástupce pro I. stupeň a statutární zástupce ředitelky školy

604 518 465, nedvedova@zszizkov.cz

Mgr. Irena Skaláková, zástupce pro II. stupeň

604 518 465, skalakova@zszizkov.cz

Mgr. Monika Klečková, zástupce pro primární prevenci

604 518 465, kleckova@zszizkov.cz

 

Školní poradenské pracoviště:

Školní psycholog: Mgr. Helena Hošková, hoskovahe1@zszizkov.cz,  603 515 911

Speciální pedagog: Mgr. Kristina Ťoková tokova@zszizkov.cz, 724 705 512

Výchovný poradce, koordinátor inkluze: Mgr. Miloslava Sklářová, sklarova@zszizkov.cz, 737 454 506

Kariérový poradce: Mgr. Jana Kořínková

Metodici prevence: Mgr. Monika Klečková, Mgr. Eva Frýbortová 

Metodici EVVO: Mgr. Jan Škarka, Mgr. Petra Lorencová 

 

 

Pedagogický sbor:

Třídní učitelé:

I. A Mgr. Zuzana Králiková

I. B Mgr. Markéta Štifterová

I. C Mgr. Martina Krejčí

I. D Mgr. Miroslava Falgeová   

II. A Mgr. Jana Němečková Růžičková

II. B Mgr. Hana Krejčí 

II. C Mgr. Eva Frýbortová

II. D Mgr. Štěpánka Menová

III. A Mgr. Lenka Luňáková

III. B Mgr. Jaroslava Šibravová

III. C Mgr. Jana Jelínková 

IV. A Mgr. Marcela Chroustovská  

IV. B Mgr. Petra Lorencová 

IV. C Mgr. Radka Krejdlová  

V. A Mgr. Šárka Dáňová

V. B Mgr. Monika Krejčová  

V. C Mgr.  Eva Doležalová  

VI. A Bc. Petra Němcová  

VI. B Mgr. Jana Kořínková   

VI. C Mgr. Petra Francová  

VI. D Mgr. Hana Ratajíková      

VII. A Mgr. Alena Tyrkasová  

VII. B Mgr. Kateřina Vyčichlová  

VII. C Mgr. Daniela Podoláková

VIII. A Mgr. Eva Votrubová   

VIII. B Mgr. Lukáš Istenčin   

VIII. C Mgr. Miloslava Sklářová    

VIII. D Mgr. Marie Škarková

IX. A Mgr. Tamara Čuchalová    

IX. B Mgr. Zdeňka Málková  

IX. C Mgr. Monika Klečková   

 

Netřídní učitelé:

Bc. Filip Culek 

Mgr. Pavla Devátá   

Mgr. Jan Holík

Mgr. Veronika Jakubovská

Mgr. Iva Klaudová

Mgr. Irena Komárková

Mgr. Petra Lesáková

Ing. Šárka Nováková

Mgr. Hana Parkanová

Mgr. Lucie Rázková

Mgr. Jana Samková 

Mgr. Jan Škarka

Mgr. Pavel Švejda

Mgr. Hana Votavová

Mgr. Eva Železná

 

Asistenti pedagoga:

Barbora Benešová, Irena Brandejská DiS., Erika Bohatá, Věra Doležalová, Marie Dušková, Alena Hošková, Blanka Krupková, Bc. Lucie Kubínová, Martina Lísková, Adéla Myslivcová Zahradníková, Dagmar Ostrihoňová, Lucie Šimůnková, Nela Štěpánková, Andrea Viktorová, Monika Vnuková, Lenka Tyrnerová, Ing. Blanka Železná  

 

Vychovatelky školní družiny:

vedoucí vychovatelka: Stanislava Holovčáková

Šárka Havelková, Bc. Lucie Horkel, Monika Němečková, Lenka Podoláková,

Šárka Pospíšilová, Lenka Tyrnerová, Andrea Viktorová, Monika Vnuková

  

Ostatní zaměstnanci školy:

ekonomka:   Erika Bohatá  

hospodářka: Martina Lísková

školník:   Jiří Tomášek  

technický úsek: Vladimíra Cyprová, Františk Cypra, Marie Havlíčková, Alena Kvaššayová, Iveta Lupínková, Pavlína Provazníková

           

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání