TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Cadet Grand Prix

Od září 2017 jsme spolu s dalšími 14 základními a středními školami zapojeni do projektu Cadet Grand Prix. Projekt financuje TPCA a je zaměřen na podporu technického vzdělávání. Nám umožnil založit technický kroužek, ve kterém zájemci - mladí konstruktéři ze 6. a 7.ročníku sestaví z dodaného materiálu závodní cadetcaru - vozítko, natrénují jízdu a zúčastní se závodů mezi školami. Slavnostní zahájení projektu se konalo 19.9. v Základní škole Kolín V., kde chlapci s paní ředitelkou převzali materiál na dvě vozítka. Na práci se již těší!

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání