TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kdo tvoří tým a s čím se na něj můžete obrátit

Školní poradenský tým tvoří výchovní poradci, metodici prevence, školní psycholog a speciální pedagog. 
Žák - s čím se na nás můžeš obrátit:
 • pokud se ti zhoršil prospěch a máš pocit, že potřebuješ poradit, jak to napravit
 • pokud máš jakékoli problémy v kolektivu
 • pokud máš pocit, že potřebuješ pomoci v komunikaci s učitelem, ale také kamarády, rodiči
 • pokud chceš pomoci někomu, o kom si myslíš, že se sám zdráhá přijít poradit  
 • pokud potřebuješ poradit s výběrem školy
 • pokud tě tíží cokoli, co souvisí se školou
Rodiče – co s námi můžete konzultovat:  
 • vaše dítě zvládá školu s obtížemi, máte dojem, že má speciální vzdělávací potřeby   
 • vaše dítě má potřebu nastavení podpůrných opatření 
 • vaše dítě je mimořádně nadané  
 • vaše dítě má jakékoli problémy v kolektivu
 • vaše dítě má kázeňské problémy
 • vaše dítě zažívá strach ze školy nebo opakovaně doma hovoří o problémech souvisejících se školou
 • máte pochybnosti o školní zralosti svého dítěte před zahájením povinné školní docházky   
 • potřebujete poradit s právními a sociálními otázkami, zprostředkovat kontakt s institucemi
 
Kdy se na nás můžete obrátit – konzultační hodiny:
Práce výchovného poradce je rozdělena.
Mgr. Jana Kořínková, kariérní poradce (profesní orientace žáků) 
Konzultační hodiny: 
 úterý 9,30 - 10,00 hodin, čtvrtek 10,00 - 10,45 hodin, ostatní dny podle domluvy  
 
Mgr.Miloslava Sklářová (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci nadaní, začleňování cizinců)
Telefonní kontakt: 737 454 506
Konzultační hodiny:  
pondělí - pátek 7,30 - 8,00 hodin, po domluvě kdykoliv 
 
Metodik prevence II. stupeň:  Mgr. Monika Klečková
Konzultační hodiny:   pondělí - pátek  7:30 – 8:00 
telefonicky je možné domluvit se aktuálně na jiném termínu
 
Metodik prevence I. stupeň:  Mgr. Eva Frýbortová
 
Školní psycholog: Mgr. Veronika Waneková 
kontakt:: wanekovav@zszizkov.cz, telefon: 774 241 792 
Konzultační hodiny: každé úterý 7,30 - 11,30 hodin nebo po domluvě individuální čas a termín 
 
Školní speciální pedagog: Mgr. Kristina Ťoková 
kontakt: :tokova@zszizkov.cz, telefon 724 705 512
Konzultační hodiny: každé úterý 13,30 - 15,10 hodin
 
Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Kutné Hoře: Jakubská 83
tel. 327311362, mobil: 731417146,
http://ppp-kutnahora.webnode.cz/
 
 
Užitečné odkazy především pro deváťáky:
http://www.stredniskoly.cz/ - informace k přijímacímu řízení, burzy škol, seznamy středních škol, oborů
http://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/ - adresář škol, užitečné informace
http://www.atlasskolstvi.cz/ - přehled středních škol
 
Termíny odevzdání přihlášek ke studiu ve střední škole:
Umělecké školy do 30.11. 
Ostatní střední školy do 15.3.
Přihlášku je třeba doručit na vybranou školu osobně nebo poslat doporučeně poštou. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání