TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Základní údaje

Název:   Základní škola Žižkov
Adresa:   Kutná Hora, Kremnická 98
PSČ:   284 01
Zřizovatel:   Město Kutná Hora
Ředitelka:   PaedDr. Alena Kotrbová
IČO:   70877572
IZO:   102226466
Telefon kancelář školy:   327 512 175, 733 509 910
Telefon ředitelka:   733 763 347
Telefon zástupce ředitele:   604 518 465
Telefon sborovna I.st:   733 509 936
Telefon sborovna II.st:   603 989 393
Telefon hlavní družina:   327 513 610, 734 575 370
Telefon družina v budově školy:     733 735 882
Telefon jídelna:   327 513 381
E-mail:   skola@zszizkov.cz
Informace o prospěchu:   https://zszizkov.edupage.org
Číslo účtu školy:   6015-18325161/0100
Číslo účtu SRPŠ:   27-2103410247/0100
ID datové schránky:   962an9f
     
     
Škola:    
Počet žáků: k 1.9.2023   734
Počet tříd:   31
     
     
Školní družina:    
Počet žáků:   300
Počet oddělení:   10
     
Zřizovací listina:   Zřizovací listina
      

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání