TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Co pořídit budoucímu prvňáčkovi?

Váření rodiče, pokud jste náhodou někam založili seznam pomůcek, které bude váš prvňáček potřebovat, najdete  ho v následující příloze: 

 

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s materiálem seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pracovníky našeho školního poradenského týmu nebo přímo na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci a posouzení školní zralosti. Kontakty dohledáte na našem webu. 

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Nabídka prohlídky školy

Vážení rodiče, pokud naši školu neznáte a uvažujete o tom, že si ji vyberete pro své dítě, nabídli bychom vám v normálních časech individuální prohlídku školy, osobní kunzultaci  či další bližší seznámení. Současná epidemiologická situace bohužel nic takového neumožňuje. Pokud by vám to pomohlo, kontaktujte nás telefonicky. V případě, že se současná velmi přísná opatření uvolní, budeme o tom  zde informovat. Děkujeme za pochopení.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání