TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s materiálem seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pracovníky našeho školního poradenského týmu nebo přímo na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci a posouzení školní zralosti. Kontakty dohledáte na našem webu. 

Jak vyřídit odklad školní docházky?

Jak vyřídit odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu školským poradenským zařízením a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky (pokud je ještě nemáte, doručíte hned po obdržení). Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však třeba potvrdit škole, že nastoupíte. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem Mgr. Helenou Hoškovou (603 515 911) nebo speciálním pedagogem školy Mgr. Kristinou Ťokovou (724 705 512). 

Přijali jsme nové prvňáčky

Přijali jsme nové prvňáčky

V pátek 8.4. proběhl zápis nových žáčků do prvního ročníku. Veliké poděkování patří všem našim dětem, které si připravily kostýmy pohádkových postaviček a ochotně celé páteční odpoledne předškoláky u nás doprovázely. Doufáme, že si budoucí školáci zápis užili, že se ničeho nebáli a že v září přijdou s chutí a elánem. Rodiče pozveme v červnu na informační schůzku - prosím sledujte email, který jste nám zanechali jako kontaktní, přijde vám pozvánka. Vzhledem k vysokému počtu dětí, které se k zápisu dostavily, předpokládáme od září otevření čtyř tříd.   

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání