TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Přijímaní žáků k povinné školní docházce

Vážení rodiče, od školního roku 2019/2020 je škola schopna otevřít v 1. ročníku tři třídy a přijmout přibližně 75 dětí. Vzhledem k tomu, že počet dětí ve spádovém obvodu je nízký, ředitelka školy ruší pro přijetí do prvního ročníku nastavená kritéria. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, přijďte k zápisu k nám, nezáleží na tom, kde má dítě trvalý pobyt.  Těšíme se na viděnou. 

Jak bude probíhat zápis v naší škole?

Zápis bude v Kutné Hoře do všech škol jednotný - 5. 4. 2019 v pátek od 14 do 17 hodin a 6. 4. 2019 v sobotu od 9 do 11 hodin. Na webových stránkách školy budou s předstihem umístěny rezervační formuláře pro rezervaci času zápisu. V naší škole děti při zápisu doprovodí jejich budoucí starší spolužáci v pohádkových kostýmech.  Zápis není prověrkou znalostí dětí, ale zaměřuje se na  dovednosti – především sociální a komunikativní. Paní učitelka se s dítětem přivítá, představí se navzájem. Následuje krátká komunikace, reakce na otázky – jak se dítě do školy těšilo, co už má připraveno, jaké má kamarády,... dítě zazpívá písničku nebo přednese básničku. Dále paní učitelka zjišťuje znalost barev, geometrických tvarů, orientačně zkouší, zda dítě pozná čísla a některá písmenka. Na závěr dítě kreslí lidskou postavu – tatínka, maminku, kamaráda, sourozence a podepisuje se tiskacím písmem (pokud to umí). Děti nejsou z ničeho zkoušeny, zápis se nese ve velmi příjemném duchu, ujistěte své budoucí školáčky, že se nemají čeho obávat a ať vyrazí s chutí a úsměvem!

Rezervační formuláře na zápis do 1. ročníku

Jana Nedvědová

Vážení rodiče, na následujících odkazech si můžete zarezervovat čas zápisu svého dítěte do prvního ročníku. Pokud rezervaci provedete, vyhnete se případnému delšímu čekání. K zápisu je samozřejmě možné přijít i bez rezervace času. Těšíme se na viděnou. 

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s ním seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, určitě není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci.

Jak vyřídit odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu školským poradenským zařízením a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky. Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však velmi vhodné se opět přijít podívat, připomenout dítěti školní prostředí, proto doporučujeme absolvovat zápis i v dalším roce. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem Mgr. Veronikou Wanekovou. Schůzku s ní si můžete domluvit na telefonním čísle 774 241 792.

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Nabídka prohlídky školy

Dny otevřených dveří nepořádáme, organizujeme pro rodiče i kutnohorskou veřejnost řadu jiných akcí, o všech se můžete s předstihem dozvědět z našich webových stránek. V případě, že naši školu neznáte a chtěli byste si ji prohlédnout, nabízíme vám možnost individuální prohlídky. V případě zájmu nás kontaktujte emailem nebo telefonicky, domluvíme si termín vaší návštěvy.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání