TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Informace k budoucím 1. třídám

Vážení rodiče, v nejbližších dnech vám přijde na emailovou adresu zpráva o tom, kterou třídu bude vaše dítě od září navštěvovat a jméno paní učitelky. Vzhledem k GDPR nebudeme seznamy  zveřejňovat na webových stránkách. Ve zprávě bude také pozvánka na informační schůzku (22. a 23.6. od 17 hodin)..Vzhledem k tomu, že pro provoz škol stále platí řada omezení, uskuteční se tato schůzka ve školní družině (najdete ji vedle školy vlevo). Rodiče byli rozděleni na dvě skupiny, prosíme, aby se dostavil jeden zákonný zástupce. Děti se do školy bohužel už nestihnou podívat. 

Snažili jsme se v maximální míře vyhovět všem požadavkům, které jste nám napsali. Úplně vše se ale nikdy nepodaří, protože pro složení tříd platí i řada dalších kritérií, které zohledňujeme. Paní učitelky udělají vše pro to, aby děti chodily do školy rády, cítily se tu dobře a bezpečně a vytvořily si navzájem ve třídě nové  přátelské vztahy.  Pokud byste potřebovali další informace, obraťte se na vedení školy - volejte nebo napište.   

Těšíme se na viděnou. 

Seznam přijatých prvňáčků

Při online zápisu do prvního ročníku naší základní školy byly přijaty všechny děti, jejichž rodiče o přijetí požádali. Seznam registračních čísel najdete v příloze. V současné době je první ročník naplněn - předpokládáme, že od září zasedne v lavicích třech tříd 72 nových žáčků. Předpokládáme rovněž, že se uvolní omezující opatření a budeme se v červnu moci setkat s dětmi i rodiči, těšíme se. O termínu vás budeme včas informovat. Rodiče, kteří žádájí o odklad školní docházky, prosíme - až budete mít oba doporučující posudky (ŠPZ, lékař), prosím kontaktujte nás - domluvíme si osobní schůzku, na které nám předáte doporučení a my vám vystavíme rozhodnutí o odkladu. 

Co pořídit budoucímu prvňáčkovi?

Pokud jste náhodou někam založili seznam pomůcek, které bude váš prvňáček potřebovat, můžete si ho stáhnout zde...

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s ním seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, určitě není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci.

Jak vyřídit odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu školským poradenským zařízením a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky. Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však velmi vhodné se opět přijít podívat, připomenout dítěti školní prostředí, proto doporučujeme absolvovat zápis i v dalším roce. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem Mgr. Veronikou Wanekovou. Schůzku s ní si můžete domluvit na telefonním čísle 774 241 792.

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Nabídka prohlídky školy

Dny otevřených dveří nepořádáme, organizujeme pro rodiče i kutnohorskou veřejnost řadu jiných akcí, o všech se můžete s předstihem dozvědět z našich webových stránek. V případě, že naši školu neznáte a chtěli byste si ji prohlédnout, nabízíme vám možnost individuální prohlídky. V případě zájmu nás kontaktujte emailem nebo telefonicky, domluvíme si termín vaší návštěvy.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání