TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Přijímání žáků k povinné školní docházce

Vloženo: 14. říjen 2015

Vážení rodiče, od školního roku 2020/2021 je škola schopna otevřít v 1. ročníku tři třídy a přijmout přibližně 75 dětí. Počet dětí v našem spádovém obvodu je nižší, proto pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je možné se k nám zapsat, nezáleží na tom, kde máte bydliště. Těšíme se na viděnou. 

Co pořídit budoucímu prvňáčkovi?

Vloženo: 25. srpen 2014

Pokud jste náhodou někam založili seznam pomůcek, které bude váš prvňáček potřebovat, můžete si ho stáhnout zde...

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vloženo: 14. říjen 2015

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s ním seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, určitě není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci.

Jak vyřídit odklad školní docházky?

Vloženo: 2. leden 2012

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu školským poradenským zařízením a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky. Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však velmi vhodné se opět přijít podívat, připomenout dítěti školní prostředí, proto doporučujeme absolvovat zápis i v dalším roce. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem Mgr. Veronikou Wanekovou. Schůzku s ní si můžete domluvit na telefonním čísle 774 241 792.

Informace k zápisu do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku

Jana Nedvědová

Vloženo: 22. březen v 20:03

Vážení rodiče, zápis dětí do prvních tříd základních škol, jejichž zřizovatelem je město Kutná Hora, bude zahájen v pátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 hodin a ukončen dne 10. 4. 2020. Vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením budou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole a také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Čtěte prosím dále... 

Předčasný nástup dítěte do školy

Vloženo: 5. leden 2015

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Nabídka prohlídky školy

Vloženo: 3. leden 2012

Dny otevřených dveří nepořádáme, organizujeme pro rodiče i kutnohorskou veřejnost řadu jiných akcí, o všech se můžete s předstihem dozvědět z našich webových stránek. V případě, že naši školu neznáte a chtěli byste si ji prohlédnout, nabízíme vám možnost individuální prohlídky. V případě zájmu nás kontaktujte emailem nebo telefonicky, domluvíme si termín vaší návštěvy.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání