TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Aktuální informace k zápisu budoucích prvňáčků

Aktuální informace k zápisu budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, podle sdělení zřizovatele Města Kutná Hora proběhne zápis dětí bez osobní účasti ve škole v termínu od 9. 4. do 13.4. 2021. Dále najdete podrobné informace, jak postupovat. Protože mnohé děti u nás ve škole ještě nebyly, počítáme s organizací jejich návštěvy v průběhu měsíce června, kdy zároveň proběhne vaše setkání s třídní paní učitelkou. Individuální konzultace ve škole jsou možné - pokud váháte, zda je vaše dítě připraveno na zahájení povinné školní docházky, můžete si domluvit schůzku. Prosím čtěte dále.  

Možnost předvyplnění údajů k přijetí do 1. ročníku

Možnost předvyplnění údajů k přijetí do 1. ročníku

Vážení rodiče, na následujícím odkazu je možné zadat údaje potřebné k zápisu dítěte do 1. ročníku. Zjišťujeme pouze povinné údáje, které se uloží do školní matriky (pokud ještě nejste rozhodnuti, že si vyberete pro své dítě naši školu, údaje prosím nezadávejte). Systém vám vygeneruje kód, který vám přijde na email, pod tímto kódem pak bude veden spis vašeho dítěte.  Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podléhá správnímu řádu, který vyžaduje vaši písemnou žádost - vyplnění údajů tento úkon nenahrazuje (žádost rodič vyplňuje až při zápisu, případně posílá v době online zápisu). Vyplnění údajů je nepovinné, není podmínkou pro přijetí dítěte, pouze usnadní proces přijetí. 

Přijímání žáků k povinné školní docházce do prvního ročníku

Přijímání žáků k povinné školní docházce do prvního ročníku

Vážení rodiče, od školního roku 2021/2022 je škola schopna otevřít v 1. ročníku tři třídy a přijmout přibližně 75 dětí. Počet dětí v našem spádovém obvodu je nižší, proto pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je možné se k nám zapsat, nezáleží na tom, kde máte bydliště. V případě převisu počtu dětí budou mít samozřejmě přednost při přijetí děti ze spádového obvodu a dále děti, které mají na naší škole staršího sourozence. Těšíme se na viděnou. 

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s materiálem seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pracovníky našeho školního poradenského týmu nebo přímo na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci a posouzení školní zralosti. Kontakty dohledáte na našem webu. 

Jak vyřídit odklad školní docházky?

Jak vyřídit odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu školským poradenským zařízením a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky (pokud je ještě nemáte, doručíte hned po obdržení). Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však třeba potvrdit škole, že nastoupíte. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem Mgr. Veronikou Wanekovou. (774 241 792) neo speciálním pedagogem školy Mgr. Kristinou Ťokovou (724705512). 

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Nabídka prohlídky školy

Vážení rodiče, pokud naši školu neznáte a uvažujete o tom, že si ji vyberete pro své dítě, nabídli bychom vám v normálních časech individuální prohlídku školy, osobní kunzultaci  či další bližší seznámení. Současná epidemiologická situace bohužel nic takového neumožňuje. Pokud by vám to pomohlo, kontaktujte nás telefonicky. V případě, že se současná velmi přísná opatření uvolní, budeme o tom  zde informovat. Děkujeme za pochopení.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání