TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Přijímaní žáků k povinné školní docházce

Vážení rodiče, od školního roku 2019/2020 je škola schopna otevřít v 1. ročníku tři třídy a přijmout přibližně 75 dětí. Vzhledem k tomu, že počet dětí ve spádovém obvodu je nízký, ředitelka školy ruší pro přijetí do prvního ročníku nastavená kritéria. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, přijďte k zápisu k nám, nezáleží na tom, kde má dítě trvalý pobyt.  Těšíme se na viděnou. 

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s ním seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, určitě není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci.

Jak vyřídit odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu školským poradenským zařízením a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky. Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však velmi vhodné se opět přijít podívat, připomenout dítěti školní prostředí, proto doporučujeme absolvovat zápis i v dalším roce. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem Mgr. Veronikou Wanekovou. Schůzku s ní si můžete domluvit na telefonním čísle 774 241 792.

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Nabídka prohlídky školy

Dny otevřených dveří nepořádáme, organizujeme pro rodiče i kutnohorskou veřejnost řadu jiných akcí, o všech se můžete s předstihem dozvědět z našich webových stránek. V případě, že naši školu neznáte a chtěli byste si ji prohlédnout, nabízíme vám možnost individuální prohlídky. V případě zájmu nás kontaktujte emailem nebo telefonicky, domluvíme si termín vaší návštěvy.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání