TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školská rada

Volby členů školské rady - zástupců z řad rodičů

Dne 11.9.2018 proběhla volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volba byla platná. Z celkového počtu 622 oprávněných voličů bylo přítomno 579, to je 93%. Potvrzeni na další období  byli JUDr. Renata Tremlová (555 hlasů) a Ing. Tomáš Pajer (519 hlasů). Děkujeme všem rodičům, kteří se volby zúčastnili.

Kontakt na školskou radu

Jedním z úkolů školské rady je i předávání podnětů řediteli ke zlepšení činnosti školy. Rodiče většinou jednají přímo s vedením, ale pokud se chcete obrátit na školskou radu, jako kontaktní osoba byla vybrána JUDr. Renata Tremlová, emailová adresa: notar@tremlova.cz.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání