TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školská rada

Kontakt na školskou radu

Jedním z úkolů školské rady je i předávání podnětů řediteli ke zlepšení činnosti školy. Rodiče většinou jednají přímo s vedením, ale pokud se chcete obrátit na školskou radu, jako kontaktní osoba byla vybrána JUDr. Renata Tremlová, emailová adresa: notar@tremlova.cz.

Výsledky voleb zástupců z řad rodičů do školské rady dne 6.9.2021

Dne 6. 9.2021 proběhla volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volba byla platná. Z celkového počtu 697 oprávněných voličů bylo přítomno 611, to je 87%. Na další období byli zvoleni JUDr. Renata Tremlová (583 hlasů, 95 %) a Mgr. Luboš Hanzlík (575 hlasů, 94 %). Děkujeme všem rodičům, kteří se volby zúčastnili  a oběma zvoleným rodičům za ochotu ve školské radě pracovat. Na vzájemnou spolupráci se těšíme.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání