TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímací řízení na střední školy

  • Administrátor

Přijímací řízení je už na dohled - co bude letos jiné?

Milí deváťáci, v následujících přílohách najdete změny, které spočívají především v redukci učiva, které bude v přijímacích testech zařazeno (materiál zveřejnil  CERMAT). Informovat vás budou i vyučující, pokud se chcete seznámit s celým zněním materiálů, můžete tak učinit na následujících odkazech.  Při didaktickém testu z matematiky pro čtyřleté obory bude nově k dispozici  pomůcka pro uchazeče, obsahující hodnoty druhých mocnin čísel 11–20, přibližnou hodnotu čísla π, vzorce pro rozklad kvadratických mnohočlenů na součin a vzorce pro obvod a obsah kruhu.

 

Informace k přijímacímu řízení do středního vzdělávání

V následujcí příloze najdete infromace ze zářijového setkání s kariérovou poradkyní - pokud jste se nemohli zúčastnit, určitě se podívejte. Další info najdete také v GC učebně Volba povolání - všichni deváťáci do ní mají přistup.   

Blíží se termín rozhodnutí, kam dál....

Blíží se termín rozhodnutí, kam dál....

Milí deváťáci, rychle se blíží termín, kdy budete muset odevzdat přihlášku ke studiu na střední škole. Pokud ještě váháte a rádi byste si zjistili další možnosti, mnoho užitečných informací najdete na následujících odkazech: 

Informace o portálu infoabsolvent

Aktuální vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR, která je určena především žákům 8. a 9. tříd naleznete na informačním portálu www.infoabsolvent.cz. Žáci i další zájemci zde mohou najít aktuální informace o oborech vzdělání nabízených jednotlivými školami (i v členění podle krajů), o přijímacích zkouškách, požadovaném prospěchu, počtech přihlášených a přijatých, vyučovaných jazycích či možnostech přijetí žáků se zdravotním postiženým.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání