TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímací řízení na střední školy

  • Administrátor

Informace MŠMT k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Milí deváťáci,  na následujícím odkazu najdete nejaktuálnější informace  MŠMT k termínům přijímacích zkoušek, prosím seznamte se s nimi. 

Aktualizované informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, milí deváťáci, v příloze najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení do středního školství. Řadu dalších informací najdete v GC učebně pro deváťáky. Pokud byste ani tam nenašli, co hledáte, určitě se na nás obraťte.    

Blíží se termín rozhodnutí, kam dál....

Blíží se termín rozhodnutí, kam dál....

Milí deváťáci, rychle se blíží termín, kdy budete muset odevzdat přihlášku ke studiu na střední škole. Pokud ještě váháte a rádi byste si zjistili další možnosti, mnoho užitečných informací najdete na následujících odkazech: 

Termín přijímacího řízení do středního školství

Mnisterstvo školství zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 takto: 

Informace o portálu infoabsolvent

Aktuální vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR, která je určena především žákům 8. a 9. tříd naleznete na informačním portálu www.infoabsolvent.cz. Žáci i další zájemci zde mohou najít aktuální informace o oborech vzdělání nabízených jednotlivými školami (i v členění podle krajů), o přijímacích zkouškách, požadovaném prospěchu, počtech přihlášených a přijatých, vyučovaných jazycích či možnostech přijetí žáků se zdravotním postiženým.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

V následující příloze najdete souhrn důležitých informací týkajících se přijímacího řízení do středního školství, včetně důležitých termínů, odkazů na zajímavé weby. Pokud se vás to týká, dočtet se i jak postupovat, pokud chcete pro své dítě upravit podmínky přijímacího řízení (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami).  V případě,. že budete toto požadovat, je třeba kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu nejpozději do konce listopadu. Případné dotazy kdykoliv zodpoví kariérový poradce Mgr. Jana Kořínková.     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání