TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímací řízení na střední školy

  • Administrátor

Termín přijímacího řízení do středního školství

Mnisterstvo školství zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 takto: 

Informace o portálu infoabsolvent

Aktuální vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR, která je určena především žákům 8. a 9. tříd naleznete na informačním portálu www.infoabsolvent.cz. Žáci i další zájemci zde mohou najít aktuální informace o oborech vzdělání nabízených jednotlivými školami (i v členění podle krajů), o přijímacích zkouškách, požadovaném prospěchu, počtech přihlášených a přijatých, vyučovaných jazycích či možnostech přijetí žáků se zdravotním postiženým.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

V následující příloze najdete souhrn důležitých informací týkajících se přijímacího řízení do středního školství, včetně důležitých termínů, odkazů na zajímavé weby. Pokud se vás to týká, dočtet se i jak postupovat, pokud chcete pro své dítě upravit podmínky přijímacího řízení (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami).  V případě,. že budete toto požadovat, je třeba kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu nejpozději do konce listopadu. Případné dotazy kdykoliv zodpoví kariérový poradce Mgr. Jana Kořínková.     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání