TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Parlament

IMG_6880a.jpg

Máš-li dobré nápady, přijď mezi nás!

 

O čem jsme jednali na zahajovací schůzce 4.3.

O čem jsme jednali na zahajovací schůzce 4.3.

V pátek 4. 3. ráno mohl po dlouhé koronavirové pauze opět zahájit práci školní parlament. Přišli zástupci všech tříd 3. - 9. ročníku, takže nás byla plná učebna. Přivítali jsme všechny členy - už zkušené parlamentáře i nové tváře. Program byl nabitý - hledáme zájemce ze tříd, kteří nám pomohou při zápisu nových prvňáčků v pátek odpoledne 8. dubna. Organizaci bude mít na starosti paní učitelka Lorencová, pomocníci včas dostanou všechny informace. Podmínkou je pohádkový kostým. Dále náš zástupce v městském parlamentu Vláďa Pipek představil dva projekty, které jsme vybrali do hlasování  - hrací prvek na dětské hřiště pro handicapované děti a podporu při vybudování relaxační zóny ve Sklenářově dolíku. A nakonec jsme mluvili o tom, že naše adoptivní žačka Nancy již dostudovala a my se příště rozhodneme, zda a koho budeme nadále podporovat. Vyhrazený čas utekl jako voda a my se už těšíme na příští setkání v pátek 22. 4.    

Program schůzky z 22. 4.

Schůzku jsme zahájili losováním pořadí zapisování do dílen o projektovém dni. Následovala informace o možnosti stravování ve školní jídelně gymnázia od září pro žáky od  šestého ročníku výš - máme čas si to rozmyslet. Bližší informace budou zveřejněny. Dále jsme si odhlasovali, že i po ukončení adopce na dálku budeme od příštího školního roku pokračovat v pomoci potřebným - a naše pomoc bude tentokrát směřovat do ZOO Praha. Hlasování bylo jednoznačné, 22 hlasů bylo pro ZOO, 3 pro adopci na dálku indického dítěte. A poslední úkol - do 4. 5. prosíme odevzdat nápady na zútulnění školního prostoru, na nákup školních pomůcek nebo čehokoliv jiného, co by nám pomáhalo při naší každodenní práci a pobytu ve škole. Nápady mohou být zhruba do výše 50 000 Kč, pak společně vybereme nejlepší, který bude realizován.  Další schůzka školního parlamentu - tentokrát už poslední v tomto roce, proběhne 20.5. 

Stali jsme se adoptivními rodiči pandy červené

Stali jsme se adoptivními rodiči pandy červené

Z rozhodnutí školního parlamentu - a že to bylo velmi těžké rozhodování - jsme vybrali z nabídky zvířat k adopci v pražské ZOO pandu červenou. 17. dubna jsme se stali jejími adoptivními rodiči. ZOO nám věnovala volné vstupenky a my se určitě vydáme na naše "dítko" podívat. Jen už to asi nestihneme tento školní rok, protože kalendář máme zaplněný mnoha akcemi, výlet do ZOO se uskuteční nejspíš v září.

Projekt Participativní rozpočet

V prvních měsících školního roku 2019/2020 jsme se zapojili do projektu Školní participativní rozpočet. Účast v projektu hradí pro všechny základní a střední školy Město Kutná Hora a je přípravou pro participaci dětí na městském rozpočtu. Pokud vás projekt zajímá, čtěte dále...

Výsledky hlasování v projektu Školní participativní rozpočet

V týdnu od 11.11. proběhlo hlasování v rámci projektu Školní participativní rozpočet. Celkem jsme mezi 16 nápadů rozdělili 2093 hlasů A jak vše dopadlo? 

Program schůzky z 20. 5.

Naposledy jsme se tento školní rok sešli v pátek 20. 5. Předali jsme milou pozvánku na Sklenářův den, který se koná  v neděli 5. 6. Máme velkou radost, že se našim parlamentářům podařilo prosadit v městském parlamentu podporu pro neziskovky, které se o tento krásný koutek zeleně starají a získali jim tak 50 000 Kč jako příspěvek na plánované úpravy. Pak už byl na řada hlavní bod programu - návrhy ze tříd na zlepšení našeho školního prostředí. Vysvětlili jsme si, které návrhy do hlasování nemohly jít a proč a pak už jsme se dali do výběru. Zvítězil návrh na úpravu školní zahrady tak, abychom ji mohli využívat pro výuku venku, případně na trávení poledních přestávek. Počítáme zde s vybudováním krytého posezení, případně vyvýšených záhonů na pěstování bylinek a dalšími vylepšeními. Parlamentáři se domluvili, že by rádi do konce roku uspořádali den bez tašek - počítáme s ním v měsíci červnu. Příští schůzka už bude v novém školním roce. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání