TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Parlament

IMG_4848 (1).pngMáš-li dobré nápady, přijď mezi nás!

 

Seznam parlamentářů ve školním roce 2023/2024

Seznam parlamentářů ve školním roce 2023/2024

Kdo všechno je v parlamentu? V parlamentu se schází zástupci 3.- 9.tříd. Náplní práce parlamentu je především diskutovat o životě školy, co nám vadí, co by nám pomohlo, hledání řešení problémů a vyhlašování akcí. Dále najdete jména parlamentářů, na které se můžete tento školní rok obracet...  

Parlamentářské desatero

Parlamentářské desatero

Řád parlamentářů prošel poprvé od fungování školního parlamentu na naší škole úpravou. Přejmenovali jsme ho na Parlamentářské desatero, schválili ho a budeme se jím na našich setkáních řídit: 

Program schůzky 24. 5.

Program schůzky 24. 5.

Na závěrečné schůzce jsme nabídli parlamentářům zdarma jako odměnu za celoroční práci výlet do ZOO Praha. Přihlášku je třeba odevzdat zástupci ředitele nebo třídnímu do pátku 31.5.. Domlouvali jsme klukům, ať si zjednají pořádek na svých WC - opakovaně tu někdo ničí toaletní papír, pak si kluici stěžují, že není doplněný. NEBUDEME KONTROLOVAT každou přestávku, zda někdo nerozmotal, napomeňte neukázněnce sami, ženy nebudou do prostoru WC vstupovat. Hlavní bod byl hlasování o návrzích ze tříd do participativního rozpočtu. Vysvělili jsme si, co do hlasování nešlo a proč. Vítězné návrhy jsou: nový fotbálek do přízemí, nové pomůcky do tělocvičky a zrcadla na chlapecká WC. Na závěr jsme zhodnotili celoroční práci, poděkovali všem a deváťákům obzvlášť, popřáli si úspěšný závěr školního roku a krásné prázdniny a budeme se těšit zase v novém  školním roce. 

Program schůzky 26. 4.

Program schůzky 26. 4.

Poděkovali jsme porotcům pěvecké soutěže, kteří se dnes chystají do poroty. Dále nás informovala Verča s Hani o výsledcích hlasování městského parlamentu. Naše návrhy nebyly podpořeny, sezení na zimním stadionu bylo o jeden hlas na druhém místě. Ukázali jsme si, co vše bylo nově pořízeno, informovali jsme o chystaných novinkách, diskutovali jsme o novém zvonění - jednoznačně vyhovuje, třídy mohou zasílat své návrhy. Připomněli jsme si, že je možné čerpat minigranty Eduzměny, pokud má některá třída zájem. Poprosili jsme prvostupňáky o péči o knihobudku a všechny, kdo mohou, o doplnění knížek. 12. června se chystá výlet do ZOO, nabídku včas předáme. Poslední schůzka se uskuteční 24. května - budeme hlasovat o našich nápadech.    

Hlasování o nápadech do městského participativního rozpočtu - program schůzky 11. 3.

Hlasování o nápadech do městského participativního rozpočtu - program schůzky 11. 3.

Schůzka parlamentářů se konala netradičně v pondělí první vyučovací hodinu - důvodem bylo hlasování o nápadech do městského participativního rozpočtu. Své návrhy zaslaly všechny třídy s předstihem, abychom mohli připravit výběr těch, které by bylo možné realizovat. Do našeho hlasování jsme poslali jen nápady na zvelebení kutnohorského veřejného prostoru, návrhy na zlepšení prostředí školy jsme si schovali na zářijové hlasování ve škole.      

Program schůzky 19.1.

Program schůzky 19.1.

Nejprve jsme vyslechli zprávy z městského parlamentu. Městský parlament se vrací k participativnímu rozpočtu, Na nás je připravit návrhy na zvelebení nebo vylepšení veřejného prostoru v Kutné Hoře v hodnotě 50 000 Kč a 100 00 Kč - prosíme do pondělí 4.3. Školní parlament  z nich pak vybere nejlepší, které odprezentujeme ve Vlašském dvoře. V druhé části jednání jsme vybírali zvíře v pražské ZOO, které adoptujeme pro tento rok. S velkou převahou vyhrál lachtan jihoafrický. Děkujeme všem třídám, které přispěly, zvláštní poděkování je pro třídy, které odevzdaly podstatně víc, než bylo domluveno: II. A ( 1000 Kč), III. B ( 850 Kč), III. C a VIII. C (600 Kč), VI. C (560 Kč) a IV. C 520 Kč).  V příloze je zveřejněna výše příspěvků jednotlivých tříd. Peníze odesíláme do ZOO Praha. Příští schůzka: pondělí 11.3. 8,00 hodin   

Program schůzky 2.12.

Program schůzky 2.12.

Schůzku zahájila Verča informacemi z městského parlamentu. Hlavní téma je zde plánování Majáles a Verča nabídla vystoupení kapely našich kluků. Bude prý vítáno. Dále jsme si představili, co bylo pořízeno v rámci participativního rozpočtu - nejen relaxační sezení, které vyhrálo a bude instalované v prostoru před učebnami chemie a fyziky, ale i stolní fotbálek a nová třída lavic a židlí. Dále jsme prosili o urychlené odevzdání příspěvku na adopci, pokud se budou chtít třídy zúčastnit tohoto projektu. Poslední a hlavní bod bylo vyhodnocení Vánočních abeced, které jsme poprvé tvořili. Z hlasování nám vyšli jasní vítězové - třída IX. C (19 hlasů), dále IX. B (8 hlasů) a IX. D (6 hlasů).  Něco dobrého na zub ale putovalo do všech tříd, které se zúčastnily. Abecedy jsou tento týden vystavené na chodbách a na poslední předvánoční týden poputují zpátky do tříd. Příští schůzka - pátek 19.1.2024.  

Výsledky hlasování participativního rozpočtu v naší škole

Výsledky hlasování participativního rozpočtu v naší škole

Od pondělí 6. 11. hlasovaly třídy o návrzích na zlepšení prostředí školy, které jsme shromáždili prostřednictvím partlamentářů - k dispozici máme 50 000 Kč. Sešlo se mnoho zajímavých nápadů, se seznamem budeme určitě dále pracovat. Jak vše dopadlo se dočtete dále.... Hlasování bylo velmi vyrovnané, jak vidíme, rozdíl na předních místech je minimální.  Momentálně hledáme vhodný relaxační nábytek, který bychom mohli na školní chodbu pořídit... 

Program schůzky 3. 11

Program schůzky 3. 11

Zahájili jsme výběrem nápadů do participativního rozpočtu. Na pondělí 6. 11. bude připraveno hlasování, vítězné návrhy budou realizovány nejpozději v prosinci. Dále jsme vybrali nápady do adventního kalendáře - bude začínat  1. 12.  Bylo odhlasováno, že i v letošním školním roce podpoříme vybrané zvíře v ZOO Praha. Přidáme se k nápadu z městského parlamentu na Den retro oblečení 16. 11. - deváťáci vyhlásí. Pak jsme ještě vyřídili několik podnětů ze tříd, vyfotili se a stanovili si termín příští schůzky na 8. 12. 

Program zahajovací schůzky 6. 10.

Program zahajovací schůzky 6. 10.

V pátek 6. 10. se poprvé sešli parlamentáři  - zástupci 3. - 9. ročníku. Navzáíjem se představili, protože řada dětí je nová, stručně jsme si připomněli, co je náplní naší práce a co vše se nám podařilo v minulém školním roce. Dále jsme si nastínili, co je v plánu na letošní rok a pak jsme přistoupili k vlastnímu programu. Zástupci v městském parlamentu - Hanička, Verča a Isabelka nás stručně informovaly o zahajovací schůzce, která již proběhla. Dále jsme si uložili několik úkolů - prodiskutovat ve třídách nápady do participativního rozpočtu, nápady do adventního kalendáře a výši příspěvku a účel naší charitattivní činnosti. Prohlédli jsme si nádherné fotky naší nově vzniklé školní zahrady a napsali jsme krátkou anketu na téma školní jídelna po změně paní vedoucí. Příště se setkáme v pátek 3. 11. 

Stali jsme se adoptivními rodiči vlka eurasijského a varana moluckého

Stali jsme se adoptivními rodiči vlka eurasijského a varana moluckého

Adopce je dotažena do konce a my jsme pro tento kalendářní rok hrdými adoptivními rodiči vlka eurasijského a varana moluckého v ZOO Praha. V příloze najdete oficiální adopční listiny. Pokud se nám to podaří, uspořádáme do ZOO exkurzi, abychom si naše "dětičky" zkontrolovali....

Pokračujeme v podpoře ZOO Praha

Pokračujeme v podpoře ZOO Praha

I pro tento školní rok odhlasovali parlamentáři podporu pro ZOO Praha a tak jsme se stali opět hrdými adoptivními rodiči - tentokrát lachtana jihoafrického. Téměř všichni přispěli do sbírky a tak nás může hřát pocit, že jsme pomohli tam, kde je to potřeba - 10 Kč mohl postrádat skoro každý. Ještě jednou děkujeme těm, kteří přispěli vyšší částkou, především díky tomu jsme mohli adoptovat tohoto krásného ploutvonožce, který je v ZOO Praha k vidění od roku 1991.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání