TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Parlament

Máš-li dobré nápady, přijď mezi nás!

Bez názvu-1.jpg

Seznam parlamentářů ve školním roce 2018/2019

Seznam parlamentářů ve školním roce 2018/2019

Kdo všechno je v parlamentu? V parlamentu se schází zástupci 3.- 9.tříd. V tomto školním roce se budeme scházet vždy jednou za měsíc, vždy v pátek. Termín bude ohlášen školním rozhlasem a napsaný na webu. Náplní práce parlamentu je především diskutovat o životě školy, co nám vadí, co by nám pomohlo, hledání řešení problémů a vyhlašování akcí. Dále najdete jména parlamentářů, na které se můžete tento školní rok obracet...  

Stali jsme se adoptivními rodiči pandy červené

Stali jsme se adoptivními rodiči pandy červené

Z rozhodnutí školního parlamentu - a že to bylo velmi těžké rozhodování - jsme vybrali z nabídky zvířat k adopci v pražské ZOO pandu červenou. 17. dubna jsme se stali jejími adoptivními rodiči. ZOO nám věnovala volné vstupenky a my se určitě vydáme na naše "dítko" podívat. Jen už to asi nestihneme tento školní rok, protože kalendář máme zaplněný mnoha akcemi, výlet do ZOO se uskuteční nejspíš v září.

Program schůzky z 22.2.

Jana Nedvědová

Začali jsme adopcí na dálku, prohlédli jsme si dopis, který přišel z Indie, poděkovali všem za příspěvek - zvláštní poděkování patří třídám IV. C, VIII.C a VI.C, které přispěly nejvíce.  Zbývající částku (1300 Kč) zatím necháme uloženou.  Kraslice krásně přibývají - momentálně jich máme asi 2 600, ještě prosím noste, noste! jednohlasně jsme odsouhlasili ředitelské volno 15.4.  Bereme na vědomí, že v příštích dnech všichni, kdo chodí do jídelny, vyplní na žádost školské komise Města Kutná Hora krátký dotazník spokojenosti se stravováním. Hledáme pomocníky na zápis ( 5.-6.4.) - kdo je ochotný pomoci, přihlásí se u paní učitelky Krupkové. Valentýnská pošta se vydařila, příští rok zopakujeme.  

Program schůzky 18.1.

Jana Nedvědová

Hlavní bod programu byla organizace Valentýnské pošty - k této akci se chceme po několika letech vrátit. VI.A se nabídla, že zajistí schránky na poštu, které budou umístěné od 4.2. v I. a II. patře budovy školy. Vybraní parlamentáři dojdou do prvního a druhého ročníku (tyto třídy nemají v parlamentu své zástupce) a budou je o akci informovat. Ráno 14.2. schránky vybere a roztřídí IX. C, parlamentáři jednotlivých tříd si pak vzkazy pro své třídy vyzvednou a předají je. Zdůrazňovali jsme si, že hezký vzkaz pošleme kamarádkám a kamarádům, potěšíme je tento den. Rozhodně Valentýna nechápeme jen jako svátek zamilovaných, každý máme někoho rád...Připomněli jsme, že potřebujeme nasbírat co nejvíce vyfouknutých vajec, noste, noste, noste!  Dostali jsme novou informaci o rozšíření poledních dozorů a možnosti ráno dřív přijít do školy, abychom nemuseli  čekat ve tmě a zimě vernku. Nakonec přišla naše oblíbená témata - jídelna a WC... Schůzky se neúčastnily třídy III. C a VIII. B.  

Program schůzky 14.12.

Jana Nedvědová

Prosíme posledních pár tříd, aby odevzdaly příspěvek na adopci na dálku...V únoru uskutečníme Valentýnskou poštu - na příští schůzce se domluvíme, kdo co zajistí. O zápis do knihy rekordů se pokusíme ozdobením magnolie před školu - na první jarní den ji ozdobíme stovkami červených kraslic - prosíme všechny, aby už vyfukovali vejce, budeme je potřebovat. Na jaře také uskutečníme Den naruby, který jsme si odhlasovali. Rozmyslíme si, jak si zútulníme prostředí toalet, se kterým nejsme moc spokojení. Na školní jídelnu nám zbyla už jen chvilička - příště dopovídáme...  Schůzky se nezúčastnila V. A, VII. A a IX. A, IX. B byla omluvená.    

Program schůzky 2.11.

Jana Nedvědová

Předali jsme si dopis od naší indické adoptivní žačky Nancy. Studuje vzorně a jsme předsvědčeni, že si naši podporu zaslouží. Prosíme třídy v průběhu měsíce listopadu a prosince o opětovné vybrání příspěvku ve výši 10 Kč za žáka. Sdělili jsme si navzájem, jak se zapojíme do Laskavce. Slyšeli jsme spoustu krásných nápadů, děkujeme za ně. Na příští rok chystáme změnu - nebudeme podporu pro své okolí směrovat pouze do tohoto období, ale rozložíme ji do celého roku. Pak jsme přemýšleli nad nápady o zápis do knihy rekordů a na školní akce. Příště odhlasujeme a snad již něco vybereme. Schůzky se neúčastnila  IX. B. 

Program schůzky 5.10.

Jana Nedvědová

Poprvé v tomto roce jsme se sešli 5.10. Přivítali jsme nové i staré tváře, vylosovali jsme pořadí na projektový den. Je následující: 1. VI.D, 2.VI.B, 3. V.C, 4. VI.C, 5.V.B, 6. VIII.B, 7.VIII.C, 8. VII.A, 9. V.D, 10. VII.C, 11. VII.B, 12. VI.A, 13. VIII.A, 14. V.A. Domlouvali jsme se na návrzích případných akcí, na nápadu na zápis do knihy rekordů, na zapojení do laskavce 2018. Zde potřebujeme, aby se jednotlivé třídy rozhodly, zda a jak se zapojí a nahlásily nám to. Schůzky se neúčastnila V. A.  

Program schůzky 29.3.

Jana Nedvědová

Začali jsme důležitými termíny akcí, které nás čekají příští měsíc. Pak jsme mluvili o tom, že pokud kluci zjistí nepořádek na toaletách, přijdou to hned nahlásit, protože jedině tak je možné výtržníky vypátrat. Pokud plýtvání s papírem neustane, budeme muset podnikout patřičné kroky. Pak jsme se pustili do ankety - které třídy jsou nám nejpříjemnější na výuku, ve kterých pobýváme méně rádi a co se stěhováním na jednotlivé předměty pro příští školní rok...Za všechny názory děkujeme. Před sebou máme už poslední schůzku v tomto roce, proběhne začátkem května. Tentokrát  nám chyběli zástupci IX. A a VI. B.       

Program schůzky 26. 4.

Jana Nedvědová

Mluvili jsme o výsledcích ankety (oblíbené - neoblíbené učebny, stěhování tříd na jednotlivé předměty) a závěrech, které z ní vyplynuly. Vybrali jsme zástupce do poroty pěvecké soutěže, která bude 3. 5.  Zúčastníme se konference žákovských parlamentů v ZŠ Chýně 23.5., určili jsme zástupce, kteří na konferenci pojedou.  Na závěr jsme mluvili o tom, proč tak málo využíváme tácy ve školní jídelně. Poslední schůzka parlamentu bude 24.5.   

Poslední schůzka 24.5.

Jana Nedvědová

Naposledy v tomto školním roce jsme se sešli v pátek 24.5. Parlamentáři, kteří se zúčastnili konference žákovských parlamentů v Chýni, vyprávěli o svých zkušenostech a nápadech, které načerpali. Pak jsme si odhlasovali, kam pojedeme v září na výlet - zvítězila HOP Aréna. Na závěr jsme se rozloučili s deváťáky z béčka a céčka, kteří s námi dochodili i celý tento rok, poděkovali jsme jim za čas a nápady a popřáli jim hodně štěstí. Poděkování patří i všem ostatním parlamentářům za práci, kterou odvádějí, s nimi se těšíme na viděnou zase příští školní rok!  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání