TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Přejeme všem hezký a klidný volný týden...

Přejeme všem hezký a klidný volný týden...

Jana Nedvědová

Vloženo: 23. října v 19:50

Vážení rodiče, milí žáci, týden od 26.10. je volný, bez distanční výuky. MŠMT stanovilo pondělí 26. a úterý 27.10. jako volné dny, ve čtvrtek 29. a v pátek 30.10. jsou podzimní prázdniny. Přejeme všem klidné a pohodové dny, buďte na sebe opatrní a budeme si držet palce, abychom se co nejrychleji mohli vrátit do školy. 

Rozvrhy a konzultace během distanční výuky 5. - 9.ročník platné od pondělí 19.10.

Jana Nedvědová

Vloženo: 15. října v 11:04

Vážení rodiče, milí žáci, na následujících odkazech najdete rozvrhy s povinnými online hodinami, kdy je třeba, abyste byli připojeni a aktivně komunikovali se svými vyučujícími. Pokud to není možné, je třeba, aby vás rodič z těchto hodin omluvil. Ostatní úkoly si můžete již plnit ve vámi zvoleném čase, dodržujte ale termíny odevzdání úkolů. 

Navíc můžete využít individuální konzultace se svými vyučujícími v případě, že potřebujete něco dovysvětlit. Pevně stanovené jsou následující:  

Informace k čerpání ošetřovného

Jana Nedvědová

Vloženo: 14. října v 11:57

Vážení rodiče, na následujícím odkazu najdete zprávu MPSV s přesnými pokyny pro případ, že budete čerpat po dobu uzavření školy ošetřovné.  

Uzavření základní školy

Jana Nedvědová

Vloženo: 10. října v 17:42

Vážení rodiče, od středy 14.10. je rozhodnutím vlády zakázána osobní přítomnost žáků v základní škole. 

V období od středy 14. 10. do pátku 23.10. se budou všichni žáci vzdělávat distančním způsobem. Účast na této distanční výuce je povinná, v případě neúčasti omluvte prosím  své dítě třídnímu učiteli běžným způsobem. Zároveň prosíme, abyste v případě potřeby byli svým dětem nápomocni, zvlášť pro mladší školáky bude Google Classroom nový. Podorobnější informace k výuce poskytnou třídní učitelé, rozvrh online výuky vyučující jednotlivých předmětů (český jazyk, matematika, angličtina, případně další).  

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. neprobíhá ani distanční výuka (26. - 27. 10. volno vyhlášené MŠMT, 29. - 30. 10. podzimní prazdniny).  Prosím sledujte pravidelně web školy a emaily, které jste nám uvedli jako kontaktní, v případě jakýchkoliv změn vás budeme neprodleně informovat.      

V případě, že si vaše dítě potřebuje něco vyzvednout v budově školy, může tak učinit v dopoledních hodinách do konce týdne. 

Výkup kaštanů a žaludů proběhne v úterý 3.11.

Výkup kaštanů a žaludů proběhne v úterý 3.11.

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. září v 20:09

Výkup nasbíraných kaštanů a žaludů proběhne v úterý 3.11.  od 15 do 18 hodin v prostoru vedle školy u závory. Plody musí být zvážené, připomínáme, že dostanete 3 Kč za kilogram. Pečlivě nasbíraný materiál skladujte, ať vám nezplesniví a neznehodnotí se.   

Nový informační a komunikační systém školy

Jana Nedvědová

Vloženo: 3. září v 12:41

Vážení rodiče, milí žáci, možná jste již zaznamenali, že od letošního školního roku přecházíme na nový systém - EduPage. Vstupní hesla dostanou rodiče na emaily, které poskytnou třídním vyučujícím na třídních schůzkách, případně jinou cestou, žáci je obdrží postupně během hodin informatiky nebo třídnických hodin. Manuály a videonávody pro práci s EduPage budou zveřejněny na webových stránkách školy. V případě nejasností se obraťte na zástupce ředitele Mgr. Irenu Skalákovou. Než dojde k úplnému přesunu do EduPage, komunikujte prosím s vyučujícími přes google účty, uvedené na webových stránkách školy nebo telefonicky. Prosíme vás o trpělivost než dosáhneme plného fungování nového systému.    

Učíme se doma - I. B

Učíme se doma - I. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 21. října v 20:29

Bohužel už je tu zase distanční výuka... Úplně nová je pro naše nejmenší školáky, prvňáčky, kteří se ve škole sotva ohřáli a už jsou zase doma. Podle informací od jejich třídních učitelek si ale vedou výborně, vzorně spolupracují na online hodinách, ovládají mikrofon, myš - možná jim budeme muset do rozvrhu přidat nový předmět  - informatiku smiley

Děti nejvíce procvičují čtení, písmenka, matematiku a prvouku, výuka je ale zpestřená dalšími tvořivými aktivitami (výtvarné, rukodělné, sportovní), které jsou dobrovolné. Po škole se dětem prý stýská, ale online výuka je podle maminek moc zaujala a těší se na další videohovory.

Čtvrťáci se učili v přírodě - IV. B a IV. C

Čtvrťáci se učili v přírodě - IV. B a IV. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 15. října v 19:15

V pondělí 12.10. vycestovali čtvrťáci do Horního Bradla a vydali se tam po stopách předků. Děti hledaly a našly fosilie, objevily kolonii dinosauřích vajíček, v Egyptě postavily vlastní pyramidu, nosily nádoby s vodou na hlavě, skládaly vzácné vázy..  I hry v lese si moc užily a nechtěly ani věřit tomu, že kvůli uzavření škol musí odjet domů o den dřív...Pobyt si  všichni moc užili a spokojení se vraceli domů.  

Projekt Moje město Kutná Hora ve III. A

Projekt Moje město Kutná Hora ve III. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 11. října v 19:38

Ve čtvrtek 8.10. proběhl ve III. A projektový den na téma Moje město - Kutná Hora. Děti pracovaly v různých skupinách (během dne se třikrát promíchaly). Učily se pracovat s mapou a plánkem města, luštily křížovku, skládaly obrázek, zahrály si maxeso, povídaly si a poslouchaly pověsti. Nakonec se seznámily s osobnostmi zobrazenými na plastikách nad vchodem naší školy. V závěrečném hodnocení zaznělo, že pro ně byla nejnáročnější práce s mapou a chtěly by se s ní naučit lépe pracovat. Proto se k této práci ještě vrátí a místo plavecké  výuky, která je teď zakázaná, vyrazí příští týden s plánkem Kutné Hory do terénu. 

Objevujeme nové světy v VI. C

Objevujeme nové světy v VI. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 9. října v 14:03

V pondělí 5. a ve čtvrtek 8.10. proběhl v VI. C projekt primární prevence Objevujeme nové světy. V novém třídním kolektivu se sešly děti z několika tříd, projekt jim poskytuje příležitost na bližší poznáni sebe navzájem i sama sebe, stanovení nových třídních pravidel, nastavení přátelských vztahů.  Přejeme jim, ať jsou v nové třídě spokojení.      

Podzimní hrátky v I. C

Podzimní hrátky v I. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 8. října v 22:42

Prvňáčci z céčka se s chutí vrhli do školní práce. Pilně se učí písmenka a číslice, zdolávají čtení prvních slov, počítají, malují, cvičí, tvoří. V těchto dnech využívají přírodní materiály, kterých je v krásné podzimní přírodě spousta - stačí si vybrat...      

Programy primární prevence ve 4. a 5. ročníku

Programy primární prevence ve 4. a 5. ročníku

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. září v 20:02

Předposlední a poslední zářijový týden zpestřily výuku žáků 4. a 5. ročníku dvouhodinové programy primární prevence, které realizoval lektor ACET ČR, pan Radek Pospíšil. Čtvrťáci se zabývali tématem vzájemných vztahů a šikanou, páťáci hovořili o škodlivosti kouření. Programy jsou vždy interaktivní a zážitkové, realizujeme je již řadu let a považujeme je za efektivní a přínosné.       

Jak se daří prvňáčkům - I. B

Jak se daří prvňáčkům - I. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. září v 19:32

Naši nejmenší školáci si ve škole rychle zvykli a většina z nich se tu cítí jak rybky ve vodě...Program mají velmi pestrý, v prvních dnech se vzájemně seznamovali, učí se první písmena a čísla, staví stavby z kostek, cvičí, absolvovali T-Mobile olympijský běh, vyrábí a tvoří, společně tvořili svoje třídní pravidla...I na nás v ředitelně se byli podívat  smiley   

Děti z III. B si vyšláply na vlastivědnou vycházku po Kutné Hoře

Děti z III. B si vyšláply na vlastivědnou vycházku po Kutné Hoře

Jana Nedvědová

Vloženo: 23. září v 12:22

Třeťáci se v předmětu Člověk a jeho svět učili orientovat v plánku a mapě Kutné Hory. Zopakovali si názvy nejvýznamnějších kutnohorských památek, náměstí a ulic.  V mapě z roku 2000 si mohli všimnout, kolik míst změnilo za uplynulých 20 let svoji podobu - vinice u Barbory, kaple Božího těla s vyhlídkou, zahrady GASK, dům na Anenském náměstí nebo nové kruhové objezdy... Pak si každý zkusil nakreslit plánek ulice, v níž bydlí. Prohlížení různých donesených map a plánků následně využili při vycházce zajímavými křivolakými středověkými uličkami. Kutná Hora je nádherná a třeťáčci se těší, až se třeba s družinou půjdou podívat i do nově zrekonstruovaného parku pod Vlašským dvorem. 

 

Pasování na čtenáře - II. C

Pasování na čtenáře - II. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 23. září v 11:34

Do třetice pasování na čtenáře - naši šikovní školáci z céčka. I je přišli podpořit rodiče a prarodiče a na památku si udělali všichni společně krásnou fotografii.  

Pasování na čtenáře - II. B

Pasování na čtenáře - II. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 23. září v 11:29

Velkými čtenáři we staly také děti ze II. B - i ony si užily slavnostní obřad pasování v kostele svatého Jana Nepomuckého. 

Pasování na čtenáře - II. A

Pasování na čtenáře - II. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 23. září v 11:26

V pondělí 21.9. měly děti ze II.A velký den. V kostele sv. Jana Nepomuckého byly pasovány na čtenáře. Při tomto slavnostním okamžiku měly s sebou své rodiče a prarodiče, kteří je podporovali a učili během distanční výuky  a mají na jejich pěkném vztahu ke knížkám ohromný podíl. Velké poděkování patří i našim milým knihovnicím, které tuto krásnou a všechny předchozí akce pro děti připravily.

Návod na přihlášení do Edupage

Jana Nedvědová

Vloženo: 17. září v 19:01

Vážení rodiče, následující dokument vám usnadní přístup do nové školní komunikační aplikace. Pokud by vám něco nebylo jasné, kontaktujte prosím paní zástupkyni Skalákovou. 

Prvňáčci a druháčci měli běžeckou premiéru

Prvňáčci a druháčci měli běžeckou premiéru

Jana Nedvědová

Vloženo: 16. září v 12:28

Naši nejmenší školáci, prvňáčci a druháčci, se účastnili T-Mobile Olympijského běhu poprvé. A vedli si výborně. Sokolák obkroužili jen jednou, pro mnohé děti to byla ale spíš jen rozcvička, moc rády by běžely ještě dál., dobíhaly s úsměvem na tváři, byla radost na ně pohledět. Dětem přejeme, aby s chutí a radostí běhaly vždy, když budou mít chuť, čas a příležitost a těšíme se už teď na další ročník!     

Zúčastnili jsme se T-Mobile Olympijského běhu - 3. a 4. ročník

Zúčastnili jsme se T-Mobile Olympijského běhu - 3. a 4. ročník

Jana Nedvědová

Vloženo: 16. září v 12:08

Na středu 16.9. byl přeložený T-Mobile Olympujský běh, kterého se podle údajů organizátorů účastní 304 škol, běží se závody dospělých v mnoha městech, plní se individuální výzvy... Součástí této běžecké akce, která má krásné heslo - různí běžci,, různá místa, jedna myšlenka -  se staly i naše děti od 1. do 4. ročníku, které se proběhly na Sokoláku. Třeťáci a čtvrťáci už věděli, do čeho jdou - běh absolvovali již v minulém ročníku. Sokolák obkroužili dvakrát, někteří by ještě rádi pokračovali, pro některé to byl veliký výkon. Ale co bylo důležité - většina běžela s chutí a radostí. Děti odcházely s tím, že příštího ročníku se zase moc rády zúčastní.     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání