TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Plán na měsíc leden

Plán na měsíc leden

Jana Nedvědová

Zahajujeme rok 2020... Co nás čeká hned v lednu? Především budeme muset zabrat s učením, protože nás čeká pololetní hodnocení naší práce. Budou pokračovat Etické dílny, malí školáci navštíví planetárium, vydají se do GASKu, pro starší začínají okresní kola vědomostních soutěží a olympiád. V závěru měsíce si odpočineme - hned po vysvědčení budou jednodenní pololetní prázdniny...    

Schůzka školního parlamentu - 7. 2.

Jana Nedvědová

Další schůzka školního parlamentu je naplánovaná na pátek 7.2., jako vždy v 7,15 hodin v hudebně. Parlamentáři, nezapomeňte prosím!   

Jak se máš - II. A a II. B

Jak se máš - II. A a II. B

Jana Nedvědová

Ve středu 15.1. proběhl ve II. A další program primární prevence - děti si užily dvě hodiny společné práce s lektorkou Idou a maskotem Ludvíkem. Program s názvem Jak se máš je zaměřen na uvědomění si vlastních emocí, jejich zvládání, prostřednictvím her se děti učí rozlišovat radost, smutek, strach, hněv... I tento výcvik považujeme za velmi důležitý - děti si často nevědí rady, emoce potlačují nebo ventilují nesprávným způsobem.     

Buďme kamarádi - 1. ročník

Buďme kamarádi - 1. ročník

Jana Nedvědová

8. a 14.1. navštívila opět paní Ida Pencová s Ludvíkem naše prvňáčky, tentokrát s programem Buďme kamarádi. Už z názvu programu je jasné, čemu se malí školáci dvě hodiny věnovali - posilování přátelských vazeb v nově vznikajících třídních kolektivech. Děti si prostřednictvím rozhovoru, her a dalších aktivit upevňovaly zásady přátelského a tolerantního chování tak, aby se ve svých třídách cítily dobře a bezpečně. 

Druháčci ve hvězdárně

Druháčci ve hvězdárně

Jana Nedvědová

Druháčci z áčka a céčka se ve středu 15.1. vydali do planetária v Hradci Králové, kde navštívili program Poprvé na hvězdárně. Nejdříve pozorovali na hvězdárně Slunce, a následně se v planetáriu seznamovali s planetami, souhvězdími, měsíci, raketoplány, nakonec zhlédli pohádku.Program se dětem moc líbil a s dobrou náladou se vracely zpět do Kutné Hory. 

Tříkrálové vinšování ve 3. ročníku

Tříkrálové vinšování ve 3. ročníku

Jana Nedvědová

Ve středu 8.1. a ve čtvrtek 9.1. proběhl u třeťáků program spolku Pod horami s názvem Tříkrálové vinšování. Děti si připomněly staré české zvyky a tradice vztahující se k Novému roku a Třem králům, vyrobily si polaz z kynutého těsta, ozdobily kolednický proutek, převlékly se za Perchtu, Klovcové báby a Tři krále. Program se nám líbil.   

Jak vyprávět příběh - workshop pro účastníky projektu Post Bellum

Jak vyprávět příběh - workshop pro účastníky projektu Post Bellum

Jana Nedvědová

V úterý 7. 1. proběhl na naší škole v rámci projektu Příběhy našich sousedů workshop s názvem Jak vyprávět příběh. Redaktorka časopisu Respekt Lucie Römer seznámila všechny týmy, které příběhy pamětníků zpracovávají,s tím, jak příběh nejlépe zpracovat, třídit data, připravit jeho prezentaci.  

Ohlédnutí za předvánočním časem -- prosinec u druháčků - II. A

Ohlédnutí za předvánočním časem -- prosinec u druháčků - II. A

Jana Nedvědová

Prosinec u druháčků v áčku byl zaměřen především na advent. Děti vyráběly nejen na vánoční výstavu, ale i  dárečky pro své blízké, zúčastnily se vánočních besídek a jarmarku na Palackého náměstí, byly také v kině, knihovně a nechybělo ani zajímavé učení. To bylo zaměřeno na téma, které je každému z nich blízké. Někdo luštil, jiný vyhledával zajímavé informace, nebo tvořil plakát, další si četli... Na závěr se všichni o svou činnost podělili s ostatními. Poslední den školy samozřejmě nechyběla vánoční překvapení, povídání, zpívání, hraní a užívání příjemných společných chvil

Vánoční setkání VIII. C a I. A

Vánoční setkání VIII. C a I. A

Jana Nedvědová

V pátek 20.12. si přišly navzájem popřát děti z VIII. C a I..A. Připravily si pro sebe nejen dárky a přáníčka, ale zahrály si i pohádku, zatancovaly si a zazpívaly koledy.

Nadílka ve IV. B

Nadílka ve IV. B

Jana Nedvědová

Děti ze IV. B zakončily rok 2019 nadílkou. Všechny byly určitě moc hodné, Ježíšek nezapomněl na nikoho  smiley

Vánoční besídka ve IV. B

Vánoční besídka ve IV. B

Jana Nedvědová

Také třída IV. B nacvičila vánoční besídku pro rodiče. Byla skvělá - měla spád, vtip, děti ji celou moderovaly samy. Opakovaně ji hrály i pro další třídy a nás také pozvaly - pobavili jsme se výborně, děkujeme!     

Třeťáci krmili zvířátka - III. C a III. D

Třeťáci krmili zvířátka - III. C a III. D

Jana Nedvědová

Před Vánoci si třeťáčci naplánovali vycházku na Bylanku - ale nešli s prázdnýma rukama. Nesli totiž krmení pro zvířátka. Od nás mají velikou pochvalu za to, že nemyslí jen na sebe, ale pomáhají ve svém okolí. Děti z céčka se pak vypravily ještě na exkurzi do chrámu svaté Barbory. 

Vánoce ve III. B

Vánoce ve III. B

Jana Nedvědová

Na poslední školní týden si třeťáci připravili bohatý program. Navštívili muzeum knihtisku, kde si na starých původních strojích vyrobili vánoční přání a jmenovky na dárky, ve třídě si rozdali dárky a navštívili chrám svaté Barbory. 

Exkurze do Muzea smyslů Praha - VII. B a VIII. B

Exkurze do Muzea smyslů Praha - VII. B a VIII. B

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 19.12. se sedmáci a osmáci vypravili do Prahy na exkurzi do Muzea smyslů, které najdete v Jindřišské ulici. Užili si tady řadu optických klamů, různých hlavolamů, zrcadlové bludiště, fakírovo lůžko, pohyblivý tunel, zmenšovací a zvětšovací místnost...Své smysly potrápili různými hmatníky, zvukovými kostkami a čichacími nádobkami, pokusili se o zvukovou animaci kresleného filmu. Exkurzi jsme doplnili krátkou procházkou po vánočně vyzdobené Praze a spokojení jsme se vraceli domů.    

Vánoční besídka v I. A

Vánoční besídka v I. A

Jana Nedvědová

Děti z I.A  s paní učitelkou naplánovaly svoji první vánoční besídku na čtvrtek 19.12.  Tréma byla určitě velká, protože pro své rodiče, prarodiče a sourozence hrály ve škole poprvé.  Zahrály krásnou pohádku o stromečku, zvířátkách a paní Zimě, přednesly a zazpívaly básničky o zimě a Vánocích, na které se moc těší. Besídka se povedla a děti si své první vystoupení náramně užily.

Vánoční besídka v I. C

Vánoční besídka v I. C

Jana Nedvědová

Ve středu 18.12. měli prvňáčci velký den - na odpoledne pozvali svoje rodiče, prarodiče a sourozence na svoji první školní vánoční besídku. Předvedli program, který si společně s paní učitelkou nacvičili, užili si nadílku a společné chvíle nad čajem a cukrovím. Podle slov paní učitelky se vše vydařilo na jedničku. 

Osmáci pobyli u svých prvňáčků - VIII. A a I. B

Osmáci pobyli u svých prvňáčků - VIII. A a I. B

Jana Nedvědová

Poslední školní den, pátek 20.12., využili kromě jiného osmáci na návštěvu svých malých svěřenců. Na programu byly hlavně hry - stolní, při kterých děti prověřily svůj důvtip, pamět a další  dovednosti i hry pohybové, které vyžadovaly zase mrštnost a obratnost...

Vánoční pečení II. B a IX. B

Vánoční pečení II. B a IX. B

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 19.12. druháčci z béčka se svými patrony pekli společně perníčky. Děti se rozdělily na dvě skupiny, jedna kreslila vánoční ozdoby, druhá pekla, po hodině usilovné práce se vystřídaly. Následující den opět společně druháčci s deváťáky perníčky ozdobili...  

Vánoční tvoření II. A spolu s IX. A

Vánoční tvoření II. A spolu s IX. A

Jana Nedvědová

Poslední školní dny roku 2019 jsme to s učením moc nepřeháněli, myšlenky nám už stejně odbíhaly k blížícím se Vánocům. Tak například druháčci z áčka se svými patrony z devítky vánočně tvořili a tančili a všichni dohromady si to moc užili...

Vánoční basketbalový turnaj - již 3. ročník!

Vánoční basketbalový turnaj - již 3. ročník!

Jana Nedvědová

Ve středu 18.12. proběhl již třetí ročník vánočního baskatbalového turnaje žáků šestého až devátého ročníku. Účastnilo se ho 15 tříd, celkem 110 hráčů. A jak se týmy umístily? 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání