TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Připravujeme v lednu

Připravujeme v lednu

První měsíc nového  roku bude důležitý především pro hodnocení, kromě toho nás čeká následující program...

Další schůzka školního parlamentu - pátek 18.1.

Jana Nedvědová

V lednu se školní parlament sejde 18.1. jako vždy v hudebně v 7,15 hodin. Těším se na viděnou. 

Klub zábavné logiky pro šesťáky

Klub zábavné logiky pro šesťáky

Jana Nedvědová

Poprvé v tomto školním roce funguje v rámci OPVVV klub logiky a deskových her i pro druhostupňové děti. Navštěvují ho děti ze šestého ročníku. Práce je zaměřena na řešení logických úloh a hraní zajímavých deskových her - cubissimo, tangram, pentago, abaku,...  

Nil za časů faraónů - VI. B a VI. C

Nil za časů faraónů - VI. B a VI. C

Jana Nedvědová

Na začátek ledna připadá v učivu dějepisu 6. ročníku zajímavé téma o životě v Egyptě za časů faraónů. Šesťáci se přenesli do těchto časů v rámci  projektu a vytvářeli obrazové mapy této velkolepé říše. Mapy pak představili svým spolužákům. Práce se velmi povedly, proto budou vystavené ve třídách a na chodbě školy.   

Jak se chránit v nebezpečných situacích - I. A, I. B a I. C

Jak se chránit v nebezpečných situacích - I. A, I. B a I. C

Jana Nedvědová

V pondělí 14.1. a v úterý 15.1. přišli mezi prvňáčky opět maskot Ludvík s Idou, tentokrát s programem Jak se chránit v nebezpečných situacích. Povídání bylo velmi přínosné, děti získaly praktické dovednosti, jak se zachovat, když jsou doma samy a zvoní cizí člověk, když se ztratí rodičům, když jim uteče pejsek, když je osloví neznámý člověk v autě.... Děti byly nadšené a při otázce, ať zvedne obě ruce ten, komu se program líbil, hlasovaly i nohama... 

Projekt Lidské tělo - III. C

Projekt Lidské tělo - III. C

Jana Nedvědová

V týdnu od 7. 1.  žáci III. C pracovali v rámci výuky předmětu člověk a jeho svět na projektu Lidské tělo.   Přinesli si fotografie z doby, kdy byli ještě malí, společně je porovnávali s nynější podobou a vytvořili velký plakát. Ve skupinách četli a  třídili informace  z encyklopedie.  Dověděli se o tom, jak pracuje lidský mozek a jednotlivé orgány, o důležitosti lidské kostry a smyslech. Vědomosti si předali formou referátů a vytvořili plakát svého těla. Projekt děti bavil, dozvěděly se mnoho nového  a  společně si užily i spoustu zábavy.

I. A navštívila knihovnu a krmila zvířátka

I. A navštívila knihovnu a krmila zvířátka

Jana Nedvědová

Program s názvem Zvyky a tradice v prosinci absolvovali před Vánoci prvňáčci z áčka,  potě se vydali do lesa ozdobit stromeček pro zvířátka...

Lednové shromáždění

Lednové shromáždění

Jana Nedvědová

V pondělí 7.1. se sešli v aule na shromáždění starší žižkováci. Program shromáždění byl odlišný -  až dosud vždy paní ředitelka mluvila s dětmi o tom, co by měly nebo neměly dělat...Tentokrát dětem poděkovala za vše, co vykonaly během akce Jsem laskavec. Zhlédli jsme prezentaci, ve které byly shrnuty všechny laskavé skutky a veškerá podpora, kterou naše škola svému okolí poskytuje. V této oblasti je za námi velký kus práce a jsme na něj právem hrdí. Vzorně připravení se svými příspěvky vystoupili šesťáci - děkujeme jim. 

Poslední předvánoční den

Poslední předvánoční den

Jana Nedvědová

V pátek 21.12. jsme to s učením moc nepřeháněli...Ve všech třídách jsme si užívali besídky, dávali jsme si dárky, zpívali jsme, tančili, hodovali...Velcí si také našli čas na svoje malé svěřence v rámci patronátů...A pak už se děti rozběhly na toužebně očekávané vánoční prázdniny. 

Patronát VIII. A a I. A

Patronát VIII. A a I. A

Jana Nedvědová

Na předvánoční pátek 21.12. naplánovali osmáci navštěvu v I. A...Osmáci předali svým malým svěřencům drobné dárky a pak se společně malí a velcí věnovali tvořivým pracem a vyrábění... 

VI. B navštívila muzeum knihtisku

VI. B navštívila muzeum knihtisku

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 20.12. navštívila VI. B muzeum knihtisku, kam je pozval pan Herbe - děkujeme mu za pozvání. Tiskárna navazuje na více jak stoletou tradici tiskařského řemesla. V tento předvánoční čas jsme si zkusili sami vytisknout vánoční přání a prohlédli jsme si tiskařský stroj. 

Vánoční turnaj v piškvorkách

Vánoční turnaj v piškvorkách

Jana Nedvědová

Ve čtrvtek 20.12. se uskutečnil druhý ročník piškvorkového turnaje pro žáky 5. - 9.ročníku. Z každé třídy byly nominovány maximálně 4 dvojice, během celého dopoledne se odehrálo 75 soutěžních zápasů. A kdo jsou nejlepší piškvorkáři?  

Školní vánoční turnaj v basketbalu

Školní vánoční turnaj v basketbalu

Jana Nedvědová

Čekání na Vánoce jsme si zpříjemnili ve středu 19.12. uspořádáním 2. ročníku vánočního turnaje v basketbalu. Zúčastnilo se 70 hráčů ze 6. - 9. ročníku, všichni hráli s velkým nasazením a zápalem. Ale vyhrát může jen jeden... V mladší kategorii (6. - 7. ročník) zvítězil tým VII. C, mezi staršími baskeťáky byl nejlepší tým, ve kterém spojily síly IX. B a IX. C.  Gratulujeme vitězům! 

Vánoční besídky - IV. C a III. B

Vánoční besídky - IV. C a III. B

Jana Nedvědová

Na poslední týden před Vánocemi naplánovala řada tříd 1. stupně vánoční besídky pro rodiče a prarodiče. Děti pilně trénovaly a připravily pod vedním svých vyučujících krásný program plný básniček, koled a scének, zahrály na hudební nástroje, zatančily. Na některé besídky jsme dostali pozvání a moc se nám líbily. Podle reakcí byli velmi spokojení i rodiče, jejich uznání je pro nás vždy milé. Fotografie jsou ze tříd IV. C a III. B.  

Tváře měsíce listopadu a prosince

Tváře měsíce listopadu a prosince

Jana Nedvědová

Za tyto měsíce chceme vyhlásit především poctivé nálezce:  Tomáše Kaila, Daniela Kudláčka a Vojtěcha Teplého ze III. B, Annu Skokanovou, Karolínu Krutišovou, Kristýnu Schirlovou ze VI. D a Matěje Doudu z IX. C – ti našli a odevzdali v kanceláři školy mobilní telefony.

Peněženku našli a odevzdali Marek Mommers z IX. C a Dana Psohlavcová,  Pavlína Vošická a Lucie Radilová ze VI.D.  Všechny odevzdané věci se hned vrátily původním zapomnětlivým majitelům. Vyhlášeným dětem děkujeme za poctivé jednání. 

IX. C navštívila svoje druháčky

IX. C navštívila svoje druháčky

Jana Nedvědová

Ve středu 19.12. se vypravili deváťáci za svými malými svěřenci do II.C. A protože je před Vánoci, přinesli jim vánoční stromečky, které si děti ozdobily. Připravené  byly také pracovní listy s vánoční tematikou a ani deváťáci neodešli s prázdnou - odnesli si přání. Setkání bylo pro obě strany velmi příjemné a zvlášť malí se budou těšit na další...

Třeťáci v chrámu svaté Barbory

Třeťáci v chrámu svaté Barbory

Jana Nedvědová

Již několikátý rok jsme využili milé nabídky Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře na speciální předvánoční prohlídku chrámu svaté Barbory pro třeťáky. Děti si chrám prohlédly, řešily tajemnou šifru, povídaly si o adventu a důležitosti být spolu o Vánocích, společně zapálily svíčky. Velmi spokojení a správně vánočně naladění jsme se  vraceli zpátky do školy...   

Druháčci besedovali s Městskou policií Kutná Hora

Druháčci besedovali s Městskou policií Kutná Hora

Jana Nedvědová

V předvánočním uspěchaném čase si pracovníci Městské policie v Kutné Hoře našli čas a přišli na besedu s našimi druháčky. Předali jim spoustu důležitých informací týkajících se pohybu v městském provozu a osobního bezpečí. Pro děti je setkání s policií vždy velmi zajímavé a my pevně věříme, že si získané poznatky zapamatují a budou se jimi řídit. Policistům patří velké poděkování, že se nám věnovali.   

Deváťáci navštívili Židovské Město

Deváťáci navštívili Židovské Město

Jana Nedvědová

V rámci výuky dějepisu - moderních dějin - absolvují všichni naši deváťáci exkurzi do Židovského Města v Praze.  Exkurze začíná ve vzdělávacím centru workshopem, na který pak navazuje vlastní prohlídka hřbitova a synagog.  IX. A a IX. B absolvovaly exkurzi v pondělí 10.12., IX. C v pondělí 17.12.  

Do projektu Krabice od bot se zapojila III. C a V. A

Do projektu Krabice od bot se zapojila III. C a V. A

Jana Nedvědová

Do charitativního projektu Diakonie s názvem Krabice od bot se zapojili třeťáci a páťáci. Projekt si klade za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost jim dělají zase děti, kterým dospělí pomohou připravit krabici od bot, naplněnou dětskými dárky k Vánocům.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání