TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Plán na měsíc prosinec

Plán na měsíc prosinec

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 11:07

Plán na první zimní měsíc si můžete přečíst dále.. Ve třídách prvního stupně se projde čertovská chasa  s Mikulášem a anděly, využijeme i další nabídky na předvánoční akce, ozdobíme stromečky, nadělíme si dárky... A společně se budeme těšit na Vánoce... 

Ředitelské volno 3.12.

Ředitelské volno 3.12.

Jana Nedvědová

Vloženo: 24. listopadu v 10:12

Vážení rodiče, milí žáci, na pátek 3.12. vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání pedagogického sboru. Pokud potřebujete pro své dítě využít školní družinu, nahlaste to prosím paní vychovatelce do středy 1.12. Děkujeme za pochopení.   

Testování žáků

Testování žáků

Jana Nedvědová

Vloženo: 16. listopadu v 11:25

Vážení rodiče, milí žáci, na základě mimořádného opatření vlády České  republiky bude  22. 11. ve školách opět zahájeno pravidelné týdenní testování antigenními testy (SEJOY) ve stejném režimu jako v září. Netestují se děti, pro které platí O-T-N (pokud budete mít aktuálně platný test, nahlaste to svému třídnímu učiteli). Děti vše znají, v září zvládali výborně i nejmenší školáci. Při pozitivním záchytu neodejde třída do karantény, neboť se testuje v pondělí. Děti mají po příchodu do třídy až do testování nasazenou ochranu dýchacích cest. Kdo není přítomn ve škole v pondělí, testuje se dodatečně v průběhu týdne hned po návratu.  

Bohužel i při dodržování nastavených opatření máme u nás ve škole řadu pozitivních dětí, proto prosíme pochopte potřebnost tohoto kroku. Děkujeme.   

Od prosince znovu sbíráme starý papír

Od prosince znovu sbíráme starý papír

Jana Nedvědová

Vloženo: 8. listopadu v 11:51

Milí žáci, vážení rodiče, vzhledem k tomu, že je nedostatek papíru a sběrny jsou zase ochotné ho vykupovat, zahajujeme od prosince opět sběr. Bude organizovaný jako soutěž tříd, nejlepší třídy vyjedou zdarma na výlet, zakoupí si něco podle svého výběru pro třídní kolektiv. 

Papír můžete odevzdávat každé první pondělí v měsíci, poprvé tedy 6.12. na  školním dvoře v čase od 7,30 do 8,00 hodin, závora bude zvednutá. Je nutné oddělit papír a kartony a mít zváženo. Pevně věříme, že se nás do sběru zapojí co nejvíce.    

Prosba o ohleduplnost a spolupráci

Jana Nedvědová

Vloženo: 8. listopadu v 11:15

Vážení rodiče, bohužel i na naší škole se začínají vyskytovat děti pozitivně testované na COVID a s tím související karantény tříd. VELICE PROSÍME o pomoc a spolupráci. Každý den si zkontrolujte prosím příchozí emailovou poštu, může se tam objevit přeposlaný dopis od KHS nebo jen informace od vašeho třídního učitele. Podle platných opatření se karanténa u dětí netýká osob v režimu O - N (očkování - prodělaná nákaza). Tyto děti (i dospělí) do školy mohou chodit, i když některý rodinný příslušník je doma nemocný. A ještě jedna velká prosba - pokud doma řešíte podezření na nákazu, čekáte na výsledky testů - prosím neposílejte do vyřešení situace dítě do školy, předejdeme tak případným dalším zbytečným karanténám. Děkujeme za pochopení.   

Informace pro rodiče a žáky - povinná opatření platná od 1. 9. 2021

Informace pro rodiče a žáky - povinná opatření platná od 1. 9. 2021

Jana Nedvědová

Vloženo: 26. srpna v 20:32

Vážení rodiče, milí žáci, v příloze najdete podrobné informace k chodu školy, nastaveným opatřením, případnému testování...Pokud by vám něco nebylo jasné, obraťte se na vedení školy nebo své třídní učitele. Rodiče velice prosíme, aby akceptovali nastavená opatření, děti je v loňském roce hravě zládly.  V dnešní nelehké době je solidarita a ohleduplnost k ostatním velice důležitá a pomůže nám vydržet ve škole - pevně věříme, že celý školní rok smiley . Pokud se vracíte ze zahraničí, PROSÍME, řiďte se cestovatelským semaforem.      

IV. A v Chaloupkách

IV. A v Chaloupkách

Jana Nedvědová

Vloženo: 13:15

Týden od 22.11. do 26.11. strávili čtvrťáci z áčka v pobytovém ekocentru Chaloupky Kněžice, kde pro ně byl připravený výukový program Historie všedního dne. Že třída odjela, jsme považovali v dnešní době karantén za malý zázrak. Děti v Chaloupkách strávily nádherný týden, paní učitelka nám jejich program popsala velmi podrobně: 

Tváře měsíce listopadu

Tváře měsíce listopadu

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 10:26

Jsme velmi rádi, že i v listopadu jsme mohli ocenit další partu dětí a poděkovat jim....

Ludvík u prvňáčků s programem Hrajeme si spolu

Ludvík u prvňáčků s programem Hrajeme si spolu

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 10:20

Paní lektorka Ida s Ludvíčkem působí v těchto dnech i v prvních třídách, zde děti prochází programem Hrajeme si spolu. Je zaměřený na posílení spolupráce, ohleduplnosti, zvládání případných konfliktních situací, prevenci šikany a agrese. Děti se učí vnímat výhody vzájemné spolupráce oproti soupeřivosti, uvědomí si, že je třeba být při hraní trpělivý, umět chvíli počkat, dát prostor kamarádovi.  

 

Ludvík opět dorazil do II. B

Ludvík opět dorazil do II. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 24. listopadu v 10:09

Na listopad jsme naplánovali pokračování preventivních programů s Ludvíkem. Všechny programy jsou zaměřené na vztahy mezi dětmi a posilování pozitivního klimatu ve třídách. Projekt Etické dílny nám již několik let zajišťuje Hope4kids, z.s. Ve II. B proběhl program s názvem Buďme kamarádi - jeho název jasně vypovídá, na co byl dvouhodinový blok zaměřený. Program byl zajímavý, děti se do všech aktivit rády zapojovaly a byly rády, že je paní lektorka velmi chválila a ocenila hezké vztahy mezi dětmi ve třídě.

Projekt My family u čtvrťáků

Projekt My family u čtvrťáků

Jana Nedvědová

Vloženo: 16. listopadu v 14:18

Čtvrťáci se při hodinách angličtiny učili popisovat rodinné vztahy a psát o svých nejbližších rodinných příslušnících. Sami si také svou práci v angličtině odprezentovali. Práce je moc bavila, plakáty mají vystavené ve třídě.  

Měříme, vážíme, odměřujeme....

Měříme, vážíme, odměřujeme....

Jana Nedvědová

Vloženo: 12. listopadu v 13:03

V podzimních hodinách fyziky si sedmáci zkouší používání různých měřidel ke zjišťování hodnot fyzikálních veličin. Změřili si délku lokte, palce, pídě, sáhu i stopy, vážili a odměřovali různé objemy kapalin v odměrném válci. 

O světě nevidomých hovořila s dětmi paní Markéta Vítková

O světě nevidomých hovořila s dětmi paní Markéta Vítková

Jana Nedvědová

Vloženo: 9. listopadu v 14:31

Na chvíli “nahlédnout” do života nevidomých lidí umožnila dětem 1. stupně paní Markéta Vítková. Přiblížila nám, jak nesmírně těžký je život bez tak důležitého smyslu, kterým je zrak. Všichni si zkusili poslepu se orientovat na svém místě v lavici, v penálu, pak se každý zkusil podepsat, namalovat jednoduchý obrázek nebo poznat drobný předmět v dlani. Kdo měl zájem, vyzkoušel si i chůzi se slepeckou hůlkou nebo se podíval přes speciálně upravené brýle, které simulovaly různé poruchy zraku. Všichni jsme měli možnost si uvědomit, jak důležitou roli v našich životech zrak hraje.

Podzimní hrátky ve II. C

Podzimní hrátky ve II. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 9. listopadu v 13:20

Za okny jsou podzimní dny jak malované, slunečné, barevné....Děti ze II. C si krásný podzim užívají i ve třídě a plní různé úkoly z českého jazyka i matematiky s podzimní tématikou. Přepisovaly básničku, psaly podzimní slova podřazená i nadřazená a řadily je podle abecedy. V matematice třídily jedovaté a jedlé příklady a sbíraly bramborové příklady do pytlů. Ve výtvarné výchově vytvořily suchým pastelem barevnou podzimní výzdobu, barvičky byly nejen na papíře, ale nějakým záhadným způsobem se ocitly i na obličejících našich druháčků. Na závěr celého dne si v hudební výchově všichni zazpívali písničky a naučili se tančit mazurku.

VIII. C v centru HiLASE

VIII. C v centru HiLASE

Jana Nedvědová

Vloženo: 5. listopadu v 13:01

Ve čtvrtek 4.11. se osmáci z céčka zúčastnili spolu se studenty 1. ročníku VOŠ a SPŠ v Kutné Hoře programu Laserového dne v Centru HiLASE v Dolních Břežanech. Centrum HiLASE je součástí Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Jde o špičkové výzkumné centrum, které propojuje excelentní vědecké výsledky s požadavky průmyslu, a tím poskytuje inovativní laserové technologie a řešení přinášející užitek pro ekonomiku i společnost. 

 

Projekt Karel Havlíček Borovský - VIII. B

Projekt Karel Havlíček Borovský - VIII. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 2. listopadu v 21:01

V pondělí 1. 11. zahájili osmáci projekt věnovaný novináři, spisovateli, básníku a politikovi K. Havlíčku Borovskému, od jehož narození uplynulo 31. 10. 200 let. K. H. Borovský v našem městě pobýval v letech 1850 – 1851. Žáci proto navštívili místa, která toto období připomínají - sochu na Havlíčkově náměstí, památník u plaveckého bazénu (zde Borovský bydlel), pamětní desku na budově policie Na Náměti (zde se tiskl týdeník Slovan) a budovu soudu - pamětní deska zde připomíná, že tady byl Borovský souzen.  

Halloween ve III. A

Halloween ve III. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 2. listopadu v 20:51

Kdybyste v úterý 26. 10. nahlédli do III. A, lekli byste se - místo dětí tam v lavicích seděly strašidelné masky. Děti i paní učitelka využily svátek Halloween a přišly do školy v kostýmech. Děti si tento mimořádný den moc užily - plnily zábavné úkoly, veselily se, strašily se navzájem, tančily a pochutnaly si na speciálních dobrotách, které příšerně vypadaly, ale výborně chutnaly.      

Bubáci jsou chytráci - II. B

Bubáci jsou chytráci - II. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. října v 20:47

Na úterý 26. 10. připravila paní učitelka ve II. B pro své svěřence celodenní projekt s humorným názvem Bubáci jsou chytráci. Děti přišly v maskách, které nějakým způsobem připomínaly svátek Dušiček nebo Halloween a pustily se do práce...V průběhu celého dne hravou formou opakovaly dosud probrané učivo. Motivací byl tajemný svět strašidýlek a duchů, téma velice lákavé. 

Halloween ve III. C

Halloween ve III. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 26. října v 14:26

V pondělí 25. 10. měly děti ve III. C veselo - paní učitelka připravila halloweenský program. Moc děkujeme rodičům a asistentům, kteří pomohli s dlabáním dýní - to by děti samy určitě nezvládly. Děti přišky v krásných kostýmech a den si moc užily.  

Společnou cestu pro čtvrťáky připravil kutnohorský MAP

Společnou cestu pro čtvrťáky připravil kutnohorský MAP

Jana Nedvědová

Vloženo: 26. října v 14:14

Projekt s názvem Společná cesta - každý jsme jiný pro všechny čtvrťáky základních škol připravil kutnohorský MAP.  Program byl moc hezký, děti nejprve tipovaly informace o lektorech - na konci setkání lektoři vše uvedli na pravou míru. Děti pracovaly ve skupinkách, dvojicích i každý sám za sebe a snažiiy se vžít do nelehké situace osob s  různými osudy. Projekt bude pokračovat online setkáním dětí s "Živými knihami", lidmi, jejichž komplikované životní příběhy zprostředkovává Opim, z.s.    

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání