TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní řád

Od 1. září 2021 platí pro nás všechny částečně upravený školní řád. Je velmi důležité ho znát a nastavená pravidla dodržovat. Seznámit se s ním můžete v příloze dále...

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání