TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Korespondence od Nancy

V přílohách se můžete podívat na nejnovější fotku naší adoptivní žačky Nancy v Indii, na její vysvědčení a přečíst si dopis, který nám v létě přišel. Nancy úspěšně ukončila šestý stupeň a připravuje se na studium sedmého, známky má velmi pěkné. Mnohokrát děkuje za naši podporu, je šťastná, že do školy může chodit.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání