TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů na základě GDPR

Vážení rodiče, v souvislosti s GDPR je nutné, abyste škole vyslovili souhlas/nesouhlas s používáním některých osobních údajů vašich i vašich dětí. V přiloženém dokumentu je bližší vysvětlení. Svůj souhlas/nesouhlas udělujete v několika případech, formuláře jsou připravené na iskole, stačí zakliknout ANO/NE. Rodičům žáků 1. stupně opět pošleme přístupové údaje - vzhledem k tomu, že tuto aplikaci pro hodnocení dětí nevyužíváte, je možné, že jste si heslo neuložili. V případě, že rodiče jednají ve shodě, stačí, pokud se vyjádří jeden z rodičů. Pokud máte ve škole více dětí, je nutné udělit souhlas/nesouhlas u každého dítěte zvlášť. Je - li pro vás problém elektronický souhlas, ozvěte se prosím přímo vedení školy nebo svému třídnímu učiteli, zašleme vám formuláře papírové. Děkujeme za pochopení.

Pověřenec GDPR

V souvislosti s novým nařízením o GDPR je stanovena jako odpovědná osoba pověřence za naši školu Mgr. Irena Skaláková, e-mail: skalakova@zszizkov.cz, telefon 604 518 465.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání