TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní řád

Povinná opatření pro žáky v souvislosti s COVID-19 platná od 1.9.2021

Od 1. 9. zůstávají v platnosti některé povinnosti a omezení, která mají bránit šíření COVID-19. Prosím berme je tak, že tím v maximální možné míře chránime zdraví svoje i všech okolo  nás a že nám pomohou vydržet ve škole bez povinných karantén a distanční výuky. Sepsané jsou v následujícím dokumentu.   

Školní řád

Školní řád

Od 1. září 2021 platí pro nás všechny částečně upravený školní řád. Je velmi důležité ho znát a nastavená pravidla dodržovat. Seznámit se s ním můžete v příloze dále...

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Přílohou školního řádu jsou pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků. Najdete je na následujícím odkazu...  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání