TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní řád

Školní řád

Školní řád

Od 1. září 2018 platí pro nás všechny částečně upravený školní řád. Je velmi důležité ho znát, všichni jsme s ním byli seznámeni. Pokud si ho chcete kdykoliv připomenout, najdete ho na následujícím odkazu...

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Podle následujících pravidel je hodnoceno chování a výsledky vzdělávání našich žáků... 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání