TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní řád

Povinná opatření pro žáky v souvislosti s COVID-19 platná od 1.9.2020

Od 1.9. nám všem ve škole, školákům i dospělým, v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 přibyla řada povinností. Přibyla proto, abychom v maximální možné míře chránili zdraví svoje i všech okolo.Děti s nimi byly seznámené hned na začátku školního roku a stávají se pro ně povinná. Připomenout si je můžete v následujícím dokumentu.   

Školní řád

Školní řád

Od 1. září 2018 platí pro nás všechny částečně upravený školní řád. Je velmi důležité ho znát, všichni jsme s ním byli seznámeni. Pokud si ho chcete kdykoliv připomenout, najdete ho na následujícím odkazu...

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

Podle následujících pravidel je hodnoceno chování a výsledky vzdělávání našich žáků... 

Dodatek k pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, v příloze najdete Dodatek k Pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Nutnost vydání dodatku vyplynulo z uzavření škol a přesunutí vzdělávání dětí do domácího prostředí a distanční formy.  Dodatek je zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT č.211/2020.    

Dodatek k Pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Dodatek k Pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, i v tomto pololetí, jehož značná část proběhla v distanční výuce, jsme upravili pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. S dodatkem se můžete seznámit v příloze.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání