TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Adopce na dálku

Nancy úspěšně dostudovala!

Nancy úspěšně dostudovala!

S velkou radostí jsme si přečetli zprávu od Diecézní katolické charity Hradec Králové, která zaštiťuje projekt Adopce na dálku, že naše adoptivní žačka Nancy Maria K.Bellary dokončí letos v březnu závěrečný ročník 2. PUC, čímž završí své středoškolské vzdělávání. Tím zároveň končí její účast v projektu. Můžeme být právem hrdi, že Nancy díky nám získala plnohodnotné vzdělání a může čelit novým životním příležitostem, díky nám dostala šanci na lepší život. O tom, zda si vybereme další dítko na podporu nebo ne, rozhodnou až parlamentáři v době, kdy se budeme moci zase scházet. Vám všem, kteří jste roky na podporu Nancy přispívali, patří veliké poděkování. V příloze najdete poslední dopis od Nancy...

Školné pro Nancy na další školní rok uhrazeno!

Školné pro Nancy na další školní rok uhrazeno!

Děkujeme všem třídám, že i v době distančního vzdělávání byly ochotné přispět na projekt Adopce na dálku. Tento týden jsme odeslali do Indie částku 6500 Kč, která pokryje vzdělávání Nancy ve školním roce 2021/2022. Za parlamentáře tentokrát předali peníze třídní učitelé, děkujeme i jim. V příloze najdete přehled příspěvků za jednotlivé třídy a poděkování Diecézní katolické charity Hradec Králové, která projekt zaštiťuje. Zbylé prostředky budou připraveny na charitativní činnost  v příštím školním roce. 

Další školní rok jsme umožnili Nancy studium

Další školní rok jsme umožnili Nancy studium

I na školní rok 2020/2021 jsme poslali do Indie příspěvek ve výši 6 500 Kč na studium naší adoptivní žačky Nancy, její školní docházku sponzorujeme od první třídy. Nyní studuje již desátým rokem. Jako vždy od ní přišly dopisy a vysvědčení. Velice děkuje za naši podporu a píše, že také indické děti studují online kvůli covidu. Ona sama studuje velice tvrdě, má výborné známky. Děkujeme všem dětem naší školy, které každý rok přispívají desetikorunou na tento charitativní projekt. 

Naše indická adoptivní žačka Nancy si vede výborně

Naše indická adoptivní žačka Nancy si vede výborně

Jako každý rok i letos jsme dostali z Indie čerstvé zprávy o tom, jak si vede ve škole naše adoptivní žačka Nancy. Je už v devátém ročníku a výsledky má výborné, jsme rádi, že si naší vynaložené podpory váží a plně jí využívá. V přílioze najdete fotografii, školní výsledky a dopis s poděkováním.  

Nancy navštěvuje již osmou třídu

Nancy navštěvuje již osmou třídu

Jako každý rok i letos nám přišel dopis od Nancy, které platíme vzdělávání. Je žákyní osmé třídy a má velmi dobré výsledky. Vždy jsou přiloženy výsledky vzdělávání, děkovný dopis a fotka. Vše je naskenováno v přílohách. Jako každý rok i letos budeme vybírat 10 Kč, abychom mohli uhradit další rok vzdělávání pro tuto indickou dívku.      

Pozdrav z Indie

Pozdrav z Indie

Jako každý rok i letos nám přišel od naší adoptivní žačky Nancy dopis, vysvědčení a fotka. Vše je přiloženo. Pokud čteme indické "vysvědčení" dobře, tak má Nancy ve škole výborné výsledky, je pilná studentka a rozhodně si naši podporu zaslouží. Prosíme třídy o odevzdání příspěvku.
Korespondence od Nancy

Korespondence od Nancy

V přílohách se můžete podívat na nejnovější fotku naší adoptivní žačky Nancy v Indii, na její vysvědčení a přečíst si dopis, který nám v létě přišel. Nancy úspěšně ukončila šestý stupeň a připravuje se na studium sedmého, známky má velmi pěkné. Mnohokrát děkuje za naši podporu, je šťastná, že do školy může chodit.
Nancy chodí už do čtvrté třídy

Nancy chodí už do čtvrté třídy

Díky finanční pomoci žižkováků navštěvuje naše adoptivní žačka Nancy už čtvrtou třídu. Samá "áčka" na vysvědčení sice nemá, ale to určitě nevadí...V příloze se můžete podívat, jak povyrostla, přečíst si dopis a prohlédnout vysvědčení.
Nové zprávy z Indie...

Nové zprávy z Indie...

Jako každý rok i nyní jsme obdrželi dopis od Nancy, kopii vysvědčení a fotografii. Vše si můžete prohlédnout zde - nutno říci, že vysvědčení z indické školy se od našeho dost liší...
Naše adoptivní žačky už povyrostly...

Naše adoptivní žačky už povyrostly...

Z Indie chodí pravidelné zprávy o tom, jak si naše adoptivní žačky vedou - vždy přijde kopie vysvědčení, fotografie, obrázek. V modrých šatech je na fotografii Nancy, které umožnily chodit do školy naše děti, vzdělávání druhé slečny sponzoruje už řadu let pedagogický sbor školy.
Naše adoptivní žačka Nancy

Naše adoptivní žačka Nancy

Od letošního školního roku adoptovali žáci školy malou indickou slečnu Nancy Marii K.Bellary. V lednu se nám podařilo vybrat potřebné peníze a hned jsme je odeslali - je to příspěvek na období školního roku červen 2010 - březen 2011. Nancy je šest let, žije s rodiči a dvěma sourozenci v Hubli. Příspěvek 5000 Kč bude využitý na úhradu školného, nákup školních potřeb, případně na lékařskou péči. Těšíme se na první dopis, který by měl od naší nové "spolužačky" dorazit na podzim. Je ještě malá, neumí anglicky a jak jsme se dozvěděli od pracovníků, kteří adopce zprostředkovávají, tyto děti absolvují v létě tábory, kde jim asistenti s psaním dopisů v angličtině pomáhají. V příloze si můžete prohlédnout smlouvu o adopci, je na ní i fotka Nancy.

Naše adoptivní žačka Pooja

Naše adoptivní žačka Pooja

Již několik let financuje pedagogický sbor školy vzdělávání indické dívky Pooji A.R. "Naše" Pooja se narodila 15.1.1997 a žije v indickém Honnalli. Letos už navštěvuje osmý ročník a nejvíc ji prý baví angličtina. Chtěla by být učitelkou. Přejeme jí, ať se jí práce ve škole daří a její cíl se jí jednou splní. Na fotkách se můžete podívat, jak nám "naše" slečna roste.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání