TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Nancy navštěvuje již osmou třídu

  • Jana Nedvědová

Jako každý rok i letos nám přišel dopis od Nancy, které platíme vzdělávání. Je žákyní osmé třídy a má velmi dobré výsledky. Vždy jsou přiloženy výsledky vzdělávání, děkovný dopis a fotka. Vše je naskenováno v přílohách. Jako každý rok i letos budeme vybírat 10 Kč, abychom mohli uhradit další rok vzdělávání pro tuto indickou dívku.      

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání