TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naše adoptivní žačky už povyrostly...

Z Indie chodí pravidelné zprávy o tom, jak si naše adoptivní žačky vedou - vždy přijde kopie vysvědčení, fotografie, obrázek. V modrých šatech je na fotografii Nancy, které umožnily chodit do školy naše děti, vzdělávání druhé slečny sponzoruje už řadu let pedagogický sbor školy.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání