TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naše indická adoptivní žačka Nancy si vede výborně

  • Jana Nedvědová

Jako každý rok i letos jsme dostali z Indie čerstvé zprávy o tom, jak si vede ve škole naše adoptivní žačka Nancy. Je už v devátém ročníku a výsledky má výborné, jsme rádi, že si naší vynaložené podpory váží a plně jí využívá. V přílioze najdete fotografii, školní výsledky a dopis s poděkováním.  

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání