TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školné pro Nancy na další školní rok uhrazeno!

  • Jana Nedvědová

Děkujeme všem třídám, že i v době distančního vzdělávání byly ochotné přispět na projekt Adopce na dálku. Tento týden jsme odeslali do Indie částku 6500 Kč, která pokryje vzdělávání Nancy ve školním roce 2021/2022. Za parlamentáře tentokrát předali peníze třídní učitelé, děkujeme i jim. V příloze najdete přehled příspěvků za jednotlivé třídy a poděkování Diecézní katolické charity Hradec Králové, která projekt zaštiťuje. Zbylé prostředky budou připraveny na charitativní činnost  v příštím školním roce. 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání