TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Obhajoby závěrečných prací IX. A a IX. B

  • Jana Nedvědová

V týdnu od 14.6. plní deváťáci svoji poslední velkou povinnost -- obhajují závěrečné práce. Vzhledem k distanční výuce jsme obhajoby zorganizovali skromněji, ale jsme moc rádi, že většina studentů je i za ztížených  podmínek vzorně připravila a odprezentovala. Všem úspěšným gratulujeme a Pavlovi děkujeme za výborné občerstvení!  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání