TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Bubáci jsou chytráci - II. B

  • Jana Nedvědová

Na úterý 26. 10. připravila paní učitelka ve II. B pro své svěřence celodenní projekt s humorným názvem Bubáci jsou chytráci. Děti přišly v maskách, které nějakým způsobem připomínaly svátek Dušiček nebo Halloween a pustily se do práce...V průběhu celého dne hravou formou opakovaly dosud probrané učivo. Motivací byl tajemný svět strašidýlek a duchů, téma velice lákavé. 

V českém jazyce například děti hledaly slova protikladná se slovem netopýr, s kouzelníkem třídily slova nadřazená a podřazená. V matematice děti moc bavilo počítání s pavouky, opis strašidelné básničky s duchem Písalem byla velká výzva! Celým dnem prolínaly drobné soutěže, vědomostní kvízy, skupinová klání strašidel a pohybové aktivity. Děti si den moc užily a s radostí odcházely na podzimní prázdniny.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání