TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Čtvrťáci z áčka prezentovali výsledky své práce

  • Jana Nedvědová

Čtvrťáci mají v předmětu člověk a jeho čas v dubnu na programu téma Poznáváme živé organismy a učí se o rostlinách a živočiších. Jak se věnovali tomuto tématu v áčku? Děti si vylosovaly  jednoho živočicha a samostatně o něm připravily prezentaci pro ostatní. Mohly si vybrat - připravit prezentaci buď v podobě plakátu nebo na PC v PowerPointu. Základy práce v PowerPointu si děti osvojily ve škole pod vedením paní učitelky Všichni se vzorně připravili a zdárně spolužákům svého živočicha přiblížii, paní učitelka mohla jen chválit.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání