TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den Země ve IV. A

  • Jana Nedvědová

V úterý 19.4. se čtvrťáci z áčka vypravili na exkurzi na úpravnu vody VHS Vrchlice Maleč. Podrobně se seznámili se zdejším provozem, dozvěděli se mnoho nového a hlavně vše viděli v praxi. Na zpáteční cestě přiložili ruku k dílu a pustili se do pomoci životnímu prostředí - čistili přírodu od odpadků. V době, kdy kontejnery jsou na každém rohu, je těžko pochopitelné, proč pořád tolik odpadků končí v přírodě. Čtvrťákům patří velká pochvala! 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání