TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den věnovali druháčci a deváťáci patronátům

  • Jana Nedvědová

Všichni druháčci využili projektový den ve středu 20.10. k setkání se svými patrony z devítek. Malí školáci se na velké kamarády těšili moc, vždyť v loňském roce kvůli opakovanému uzavírání škol patronáty nemohly běžet. Ve všech dvojkách proběhlo nejprve seznámení malých s velkými, vzájemné bližší poznání, pak se společně vyrábělo a hrály se hry....Využili jsme také krásné počasí a část programu probíhala venku. Ve všech třídách panovala moc příjemná atmosféra, děti se výborně bavily. Velkým děkujeme za vzornou přípravu programu a za druháčky společně prohlašujeme, že se už zase moc těší na další setkání....   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání