TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kouzla podzimu aneb II. B a IX. B společně čarují

  • Jana Nedvědová

Projektový den využili druháčci s deváťáky pro společný program. Nejprve proběhlo seznámení malých a velkých, vytvořili jsme si jmenovky a povídali si o svých zájmech, o tom, co nás těší a baví. Poté začalo společné tvoření a protože podaná ruka je symbol pomoci a přátelství, vytvořili jsme dva nádherné stromy přátelství obklopené barevnými dlaněmi všech dětí. A jelikož nám počasí přálo, konal se závěrečný díl projektu venku- deváťáci připravili soutěžní úkoly a drobné sportovní aktivity pro druháčky a společně jsme vše završili sladkou odměnou. Spolupráce se moc vydařila, protože děti navázaly nová kamarádství a deváťáci se stali velkým vzorem pro malé druháčky. Děkujeme jim…

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání