TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ludvík opět dorazil do II. B

  • Jana Nedvědová

Na listopad jsme naplánovali pokračování preventivních programů s Ludvíkem. Všechny programy jsou zaměřené na vztahy mezi dětmi a posilování pozitivního klimatu ve třídách. Projekt Etické dílny nám již několik let zajišťuje Hope4kids, z.s. Ve II. B proběhl program s názvem Buďme kamarádi - jeho název jasně vypovídá, na co byl dvouhodinový blok zaměřený. Program byl zajímavý, děti se do všech aktivit rády zapojovaly a byly rády, že je paní lektorka velmi chválila a ocenila hezké vztahy mezi dětmi ve třídě.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání