TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Podzim u prvňáčků v déčku

  • Jana Nedvědová

Výuku prvňáčků v déčku obohatila paní učitelka projektovým vyučováním na téma Podzim. Děti často pobývaly a učily se venku, sbíraly přírodniny a vytvořily z nich krásné podzimní skřítky a další dílka...Zvykají si také na skupinovou práci a učí se spolupracovat - ať už při tělesné výchově, českém jazyce nebo matematice...Přejeme dětem, ať se jim práce daří!  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání