TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Podzimní hrátky ve II. C

  • Jana Nedvědová

Za okny jsou podzimní dny jak malované, slunečné, barevné....Děti ze II. C si krásný podzim užívají i ve třídě a plní různé úkoly z českého jazyka i matematiky s podzimní tématikou. Přepisovaly básničku, psaly podzimní slova podřazená i nadřazená a řadily je podle abecedy. V matematice třídily jedovaté a jedlé příklady a sbíraly bramborové příklady do pytlů. Ve výtvarné výchově vytvořily suchým pastelem barevnou podzimní výzdobu, barvičky byly nejen na papíře, ale nějakým záhadným způsobem se ocitly i na obličejících našich druháčků. Na závěr celého dne si v hudební výchově všichni zazpívali písničky a naučili se tančit mazurku.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání